Jak wyszukać kontakty na podstawie ich aktywności w webinarach?

Jeśli chcesz wyszukać kontakty na podstawie ich aktywności w webinarach, użyj warunków Zaawansowanego wyszukiwania na stronie Wyszukiwanie. Możesz zawęzić wyszukiwanie do określonych warunków:

 • zarejestrowanych (przed wydarzeniem)
 • zarejestrowanych, którzy nie wzięli udziału
 • uczestników

Możesz wyszukać te kontakty, korzystając z jednej z metod opisanych poniżej.

Aby wyszukiwanie związane z webinarem działało poprawnie, rejestracja w ustawieniach webinaru musi być włączona.

Aby odszukać kontakty na podstawie ich aktywności w webinarach:

 1. Przejdź do zakładki Kontakty >> Wyszukiwanie.
 2. Na stronie Wyszukiwania, kliknij Wyszukiwanie zaawansowane. Spowoduje to otwarcie zaawansowanych opcji wyszukiwania.
 1. W opcjach Wyszukiwania zaawansowanego możesz kliknąć Wszystkie aktualne i przyszłe listy, aby rozwinąć opcje list. Wybierz listę, dla której chcesz skonfigurować wyszukiwanie. Możesz pominąć ten krok, aby wyszukiwać we wszystkich listach.
 1. Kliknij Dodaj warunek.
 1. Z menu rozwijalnego wybierz interesujące Cię wyszukiwanie.
  • Aby wyszukać osoby zarejestrowane na webinar:
   Akcje kontaktu > Webinary > Wziął udział > Nazwa webinaru > Zarejestrowany


  • Aby wyszukać osoby zarejestrowane, które nie wzięły udziału w wydarzeniu, wybierz dwa warunki:
   Akcje kontaktu > Webinary > Wziął udział > Nazwa webianru > Zarejestrowany
   Akcje kontaktu > Webinary > Nie wziął udziału > Nazwa webinaru > Uczestnik


  • Aby wyszukać osoby, które wzięły udział w wydarzeniu:
   Akcje kontaktu > Webinary > Wziął udział > Nazwa webinaru > Uczestnik


 2. Kliknij Zastosuj po wyborze warunków. Możesz również wybrać opcję Zapisz jako segment, aby użyć wyszukiwania w późniejszym czasie lub użyć zapisanego segmentu przy wyborze odbiorców newslettera, aby skierować do nich wiadomość.

Możesz mieszać te warunki wyszukiwania z innymi w zależności od potrzeb.

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat wyszukiwania kontaktów oraz segmentów.