Jak usunąć duplikaty z moich list?

Poza ręcznym usuwaniem zduplikowanych kontaktów z list, istnieją dwie inne metody pozwalające na ich znalezienie i usunięcie.

Jak używać narzędzia Higiena Bazy Adresowej do usuwania duplikatów?

Aby usunąć duplikaty, wykonaj następujące kroki:

  1. Wyeksportuj kontakty z listy, której chcesz użyć jako listy źródłowej (tej, na której mają pozostać kontakty – nazwijmy ją listą A).
    Przejdź do Kontakty > Wyszukiwanie > Wyszukiwanie zaawansowane i wybierz Listę A, a następnie naciśnij przycisk Zastosuj.  2. Z menu Akcji po prawej stronie (3 kropki obok liczby kontaktów) wybierz opcję Eksportuj.  3. Nazwij plik, wygeneruj go i następnie go pobierz.  4. Przejdź do Kontakty > Higiena Bazy Adresowej > Usuń kontakty. Wybierz listę, z której chcesz usunąć duplikaty (Lista B) i wklej adresy email z wcześniej wyeksportowanej listy.  5. Kliknij przycisk Usuń.

Jak użyć marketing automation do usunięcia duplikatów?

Można to osiągnąć za pomocą cyklu automatyzacji w Narzędzia > Automatyzacja > Utwórz cykl > Zacznij od początku.

Potrzebny będzie warunek Zapisany na oraz akcja Usuń kontakt. W ustawieniach warunku wybierz listę, na której powinny pozostać Twoje kontakty a w ustawieniach akcji wybierz te listy, z których chcesz usunąć duplikaty w momencie, gdy zapiszą się one na listę z pierwszego elementu.

Jeśli automatyzacja ma brać pod uwagę również istniejące już kontakty (a nie tylko nowe zapisy), włącz opcję Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już znajdują się na tej liście w elemencie warunku i opublikuj cykl. Lista będzie wyczysczona automatycznie w momencie gdy cykl zostanie opublikowany.