Jak usunąć duplikaty z moich list?

W celu usunięcia duplikatów, sprawdź najpierw, ile zduplikowanych adresów znajduje się na Twoich listach. Ten sam adres email w kilku listach liczony jest jako kilka kontaktów, nie jako unikalny kontakt. Pamiętaj, że dany adres email nie zostanie dodany do tej samej listy kilkukrotnie.

  1. Przejdź do zakładki Kontakty i kliknij na Pokaż wszystkie kontakty.
  2. Kliknij na Wyszukiwanie zaawansowane i wybierz listy które chcesz przejrzeć i z których chcesz usunąć kontakty.
  3. Na stronie Wyszukiwanie posortuj wyniki przez adres email. (Zjedź kursorem na dół strony, aby wybrać ile kontaktów chcesz mieć wyświetlonych na stronie).
  4. Przyjrzyj się kolumnie z adresami email. Ponieważ adresy email są posortowane, będziesz mógł zobaczyć który adres znajduje się na kilku listach. Twoje kolejne kroki będą zależne od tego ile adresów jest zduplikowanych i jak czasochłonne będzie usuwanie ich ręcznie.
  5. Potwierdź, że chcesz usunąć kontakty ze swoich list.

Możesz również wyeksportować kontakty, z listy którą chcesz używać jako domyślną. Następnie przejdź do Kontakty > Higiena bazy adresowej i kliknij na przycisk Usuń kontakty. Teraz wybierz listę, z której chcesz usunąć kontakty, wklej adresy email, które chcesz usunąć i wybierz przycisk Usuń.

Jak użyć marketing automation do usunięcia duplikatów?

Użyj filtr Lista w cyklu automation, aby znaleźć, otagować i usunąć duplikaty kontaktów. Korzystając z tej metody, możesz też sprawdzić czy kontakty z danego cyklu są również obecne na innych listach w Twoim koncie GetResponse.

Na przykład:

automation - duplikaty kontaktów

Cykl rozpoczyna się, kiedy kontakt zapiszę się do konkretnej list, w tym przypadku jej nazwa to “lista_1a”. Następnie, filtr Lista sprawdza, czy kontakt ten jest także obecny na liście “lista_1b”. Jeśli Twój kontakt jest na jednej z list wybranych w filtrze, przejdzie on zieloną ścieżką. W tym przypadku, jeśli kontakt jest na liście “lista_1b”, wówczas przejdzie on pozytywną ścieżką i zostanie usunięty z listy “lista_1a”. Jeśli kontakt nie jest na liście “lista_1b”, wówczas przejdzie on negatywną ścieżką i nie zostanie usunięty z listy “lista_1a”.