Jak usunąć kontakty z listy lub całego konta?

Masowe usuwanie kontaktów lub duplikatów jest możliwe w menu Higiena bazy adresowej. Możesz tam wykonać dwie różne operacje:

– natychmiast ręcznie usunąć konkretne kontakty.
stworzyć regułę usuwania wszystkich kontaktów, gdy wypiszą się lub zostaną usunięte z innych list.

Pamiętaj, że usuwanie kontaktów nie jest równoznaczne z uniemożliwieniem im ponownego dołączenia do Twojej listy w przyszłości. Jeżeli chcesz wyłączyć im taką możliwość, to musisz takie kontakty zablokować. Więcej informacji o blokowaniu i usuwaniu kontaktów znajdziesz w artykule: Jaka jest różnica między usuwaniem a blokowaniem kontaktów?


Wykonaj poniższe kroki, jeżeli chcesz usunąć kontakty z przynajmniej jednej listy:


1. Przejdź do menu Kontakty > Higiena bazy adresowej.
2. Kliknij przycisk Usuń kontakty.
3. Wybierz sposób usunięcia kontaktów:


– jeśli chcesz usunąć konkretne kontakty ręcznie, wejdź do rozwijalnego menu i wybierz listy, z których chcesz wypisać wybrane przez siebie kontakty. Następnie wprowadź adresy email osób, które chcesz usunąć. Kliknij przycisk Usuń.

Pamiętaj, że wybór opcji Wybierz wszystkie usunie wymienione kontakty z całego Twojego konta.


– przejdź do zakładki Utwórz regułę. Wybierz przynajmniej jedną listę, która ma wywoływać usuwanie kontaktów, a następnie wybierz przynajmniej jedną listę, z której będziesz usuwać kontakty. Kliknij przycisk Zastosuj po dokonaniu wyboru list. Na koniec kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać regułę.
Jeżeli chcesz sprawdzić lub usunąć utworzone wcześniej reguły, kliknij w link Usuwaj na podstawie reguł w zakładce Higiena bazy adresowej.

Gdzie mogę znaleźć usunięte kontakty z mojego konta?

Wszystkie usunięte kontakty możesz zobaczyć na liście kontaktów usuniętych. Taką listę możesz wyeksportować, ale odradzamy masowe przywracanie takich kontaktów do Twoich list. Niektóre kontakty z kategorii Usunięte mogły wypisać się z Twojej listy, co oznacza, że wycofały swoją zgodę na bycie częścią Twojej bazy adresowej.

Dawniej, lista zablokowana była znana jako czarna lista.