Jak zablokować adresom email i domenom dostęp do moich list lub całego konta?

W koncie GetResponse masz możliwość blokowania konkretnych adresów email lub całych domen poprzez tworzenie reguł blokowania na stronie Higiena bazy adresowej. Blokowanie kontaktów sprawia, że nie będą mogły zapisywać się na Twoje istniejące listy oraz te, które dopiero stworzysz. To przydatny sposób na uniemożliwienie kontaktom ponownej subskrypcji na listę. Uwaga: Jeżeli zablokujesz kontakty, które już zapisały się na listę, uniemożliwisz im otrzymywanie jakichkolwiek wiadomości od Ciebie.

Jak stworzyć regułę blokowania?

 1. Przejdź do menu Kontakty > Higiena bazy adresowej.
 2. Kliknij przycisk Zablokuj. Masz dwie możliwości blokowania kontaktów:
  • Wybierz opcję Zablokuj w całym koncie, aby uniemożliwić konkretnym osobom zapisywanie się na aktualne listy lub te, które dopiero stworzysz.
  • Wybierz opcję Zablokuj dla określonych list, aby zablokować konkretnym osobom dostęp do utworzonych list. Rozwiń menu, aby wybrać konkretną listę (lub listy), po czym kliknij przycisk Zastosuj.
 3. W polu poniżej wpisz adresy lub domeny, które chcesz zablokować. Przy wpisywaniu domen pamiętaj o dodaniu znaku „@”. Wciśnij klawisz Enter, aby oddzielić od siebie poszczególne pozycje.
 4. Kliknij przycisk Zablokuj.
  Po udanym zablokowaniu określonych kontaktów system przekieruje Cię na stronę Higiena bazy adresowej. Na tej stronie możesz sprawdzać i usuwać utworzone reguły blokowania.

Jak zablokować wszystkie adresy email z konkretnej domeny?

Podczas tworzenia reguły blokowania, użyj nazwy domeny zamiast konkretnych adresów email. Jeżeli wprowadzisz domenę „@przyklad.com”, zablokujemy wszystkie adresy przypisane do tej domeny. Uwaga: Przy wpisywaniu domen pamiętaj o dodaniu znaku „@”.

W jaki sposób sprawdzać i usuwać reguły blokowania?

Kolumna Zablokowany dla wskazuje listy, dla których został zablokowany dany adres email lub domena. Jeżeli adres jest zablokowany dla więcej niż jednej listy, obok nazwy jednej z list zobaczysz liczbę (np. lista_A + 7 więcej).

Kliknij tę liczbę, aby zobaczysz wszystkie listy, dla których został zablokowany dany adres email lub domena.

Aby odblokować dany adres email lub domenę dla konkretnej listy, wybierz opcję Usuń regułę.

 • Jeśli chcesz usunąć kilka reguł naraz: wybierz konkretne reguły z dostępnej listy, a następnie kliknij Usuń wybrane reguły i potwierdź swój wybór, lub:
 • kliknij w okienko znajdujące się nad listą reguł, aby zaznaczyć wszystkie utworzone reguły, a następnie kliknij Usuń wybrane reguły i potwierdź swój wybór.

Jaka jest różnica między usuwaniem a blokowaniem?

Usuwanie i blokowanie to dobre praktyki higieny listy. Na stronie Higiena bazy adresowej znajdziesz dwie akcje — usuń i zablokuj:

 • Usuwanie umożliwia usunięcie adresu e-mail z określonej listy lub list.
 • Blokowanie pozwala uniemożliwić określonym adresom e-mail i domenom subskrybowanie Twojej obecnej lub przyszłej listy lub list. Daje także możliwość zapobiegania ponownej subskrypcji.

Te działania pomogą Ci zachować aktualność listy kontaktów i zwiększyć zaangażowanie subskrybentów. Im bardziej dostosowana jest Twoja lista, tym lepsze są wskaźniki kliknięć i otwarć.

Kiedy zablokować, a kiedy usunąć?

Możesz osiągnąć różne cele, w zależności od tego, czy zdecydujesz się usunąć e-maile ze wszystkich czy z określonych list, czy też utworzyć reguły blokady. Poniższą listę możesz wykorzystać jako zbiór wskazówek przy podejmowaniu decyzji, które działanie będzie dla Ciebie najlepsze.

Jeżeli chcesz:

 • usunąć kontakty ze swojego konta, użyj opcji usuń ze wszystkich list (spowoduje to usunięcie ich z konta) lub konkretnych list
 • uniemożliwić dodawanie adresów e-mail do Twoich obecnych lub przyszłych list, zablokuj je na swoim koncie
 • uniemożliwić innym dodanie do określonej listy lub list na Twoim koncie, zablokuj im dostęp do listy lub list
 • uniemożliwić kontaktom dodanie do jakiejkolwiek listy, którą utworzysz w przyszłości, zablokuj je w całym koncie
 • usunąć duplikaty z określonych list, usuń je z tych list
 • uniemożliwić kontaktom na Twoim koncie otrzymywanie jakichkolwiek wiadomości, dodaj je do listy zablokowanych