Jak zablokować adresom email i domenom dostęp do moich list lub całego konta?

W koncie GetResponse masz możliwość blokowania konkretnych adresów email lub całych domen poprzez tworzenie reguł blokowania na stronie Higiena bazy adresowej. Blokowanie kontaktów sprawia, że nie będą mogły zapisywać się na Twoje istniejące listy oraz te, które dopiero stworzysz. To przydatny sposób na uniemożliwienie kontaktom ponownej subskrypcji na listę. Uwaga: Jeżeli zablokujesz kontakty, które już zapisały się na listę, uniemożliwisz im otrzymywanie jakichkolwiek wiadomości od Ciebie.

Jak stworzyć regułę blokowania?

 1. Przejdź do menu Kontakty > Higiena bazy adresowej.
 2. Kliknij przycisk Zablokuj. Masz dwie możliwości blokowania kontaktów:
  • Wybierz opcję Zablokuj w całym koncie, aby uniemożliwić konkretnym osobom zapisywanie się na aktualne listy lub te, które dopiero stworzysz.
  • Wybierz opcję Zablokuj dla określonych list, aby zablokować konkretnym osobom dostęp do utworzonych list. Rozwiń menu, aby wybrać konkretną listę (lub listy), po czym kliknij przycisk Zastosuj.
 3. W polu poniżej wpisz adresy lub domeny, które chcesz zablokować. Przy wpisywaniu domen pamiętaj o dodaniu znaku „@”. Wciśnij klawisz Enter, aby oddzielić od siebie poszczególne pozycje.
 4. Kliknij przycisk Zablokuj.
  Po udanym zablokowaniu określonych kontaktów system przekieruje Cię na stronę Higiena bazy adresowej. Na tej stronie możesz sprawdzać i usuwać utworzone reguły blokowania.

Jak zablokować wszystkie adresy email z konkretnej domeny?

Podczas tworzenia reguły blokowania, użyj nazwy domeny zamiast konkretnych adresów email. Jeżeli wprowadzisz domenę „@przyklad.com”, zablokujemy wszystkie adresy przypisane do tej domeny. Uwaga: Przy wpisywaniu domen pamiętaj o dodaniu znaku „@”.

W jaki sposób sprawdzać i usuwać reguły blokowania?

Kolumna Zablokowany dla wskazuje listy, dla których został zablokowany dany adres email lub domena. Jeżeli adres jest zablokowany dla więcej niż jednej listy, obok nazwy jednej z list zobaczysz liczbę (np. lista_A + 7 więcej).

Kliknij tę liczbę, aby zobaczysz wszystkie listy, dla których został zablokowany dany adres email lub domena.

Aby odblokować dany adres email lub domenę dla konkretnej listy, wybierz opcję Usuń regułę.

 • Jeśli chcesz usunąć kilka reguł naraz: wybierz konkretne reguły z dostępnej listy, a następnie kliknij Usuń wybrane reguły i potwierdź swój wybór, lub:
 • kliknij w okienko znajdujące się nad listą reguł, aby zaznaczyć wszystkie utworzone reguły, a następnie kliknij Usuń wybrane reguły i potwierdź swój wybór.