Czym są listy wykluczeń i jak mogę z nich korzystać?

Możesz używać list wykluczeń, aby wyłączyć konkretne adresy lub domeny z otrzymywania newsletterów. Można to zrobić przez dodanie reguł wykluczeń. Gdy skonfigurujesz listę wykluczeń, nie musisz ręcznie usuwać odbiorców za każdym razem, gdy chcesz wysłać wiadomość.

Listy wykluczeń to wygodna metoda, dzięki której upewnisz się, że nie wyślesz nowych informacji na temat produktu lub usługi do odbiorców, którzy nie chcą ich otrzymywać. Przejdź do zakładki Kontakty > Listy wykluczeń i kliknij przycisk Utwórz listę wykluczeń, aby skonfigurować nową listę. Będziesz mieć możliwość wykorzystania tej listy podczas wyboru odbiorców wiadomości w kreatorze newslettera.

Jak stworzyć listę wykluczeń?

 1. Kliknij Kontakty w górnym menu.
 2. Następnie przejdź do zakładki Listy wykluczeń.
 3. Kliknij przycisk Utwórz listę wykluczeń. Otworzy się strona do konfiguracji.
 4. Wpisz nazwę listy (wymagana). Nazwa listy może zawierać od 1 do 64 znaków. Wszystkie znaki są dozwolone, ale nazwa nie może być tylko spacją ( ). Emoji zostaną zmienione na podkreślnik ( _ ).
 5. Dodaj reguły wykluczeń. Możesz:
 • je wkleić lub wpisać. Wprowadź jeden wpis w jednym wierszu, użyj klawisza Enter, aby oddzielić każdy wpis.
 • przesłać plik. Użyj pliku CSV lub TXT, nie większego niż 10 MB. Możesz przeciągnąć plik lub wybierać plik z komputera klikając link. Gdy plik zostanie poprawnie dodany, potwierdzimy, że jest gotowy do przesłania.

Uwaga: Plik powinien zawierać tylko jedną kolumnę. Każdy wiersz powinien mieć jeden z następujących formatów:

użytkownik@domena.com

@domena.com

użytkownik@

 1. Kliknij Zapisz listę wykluczeń.

Gdy poprawnie utworzysz listę wykluczeń, zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę List wykluczeń. W tym miejscu możesz:

 • przeglądać stworzone listy,
 • edytować i usuwać istniejące listy,
 • sortować listy według nazwy lub daty utworzenia,
 • tworzyć listy wykluczeń.

Jak można edytować lub usuwać listy wykluczeń?

Możesz edytować i usuwać listy wykluczeń w zakładce Listy wykluczeń.

 1. Przejdź do Kontakty > Listy wykluczeń.
 2. Skieruj kursor myszy na menu Akcji (3 kropki), aby zobaczyć dostępne opcje. Wybierz Edytuj lub Usuń.

Edycja listy wykluczeń

Gdy klikniesz Edytuj znajdziesz się na stronie edycji listy. W tym miejscu możesz zmienić nazwę listy wykluczeń i usunąć lub dodać regułę.

 • aby zmienić nazwę, wpisz nową nazwę w polu nazwy,
 • aby usunąć regułę(y), wybierz jedną lub więcej reguł. Aby usunąć reguły masowo, odznacz okienko nad wykazem reguł. Kliknij Usuń i zapisz.
 • aby dodać nową regułę, wybierz Wpisz lub wklej lub Prześlij plik. Następnie postępuj zgodnie z krokami opisującymi dodawanie reguł. Kliknij Zapisz.

Usuwanie list wykluczeń

 1. W menu Akcji (3 kropki) kliknij Usuń. Zobaczysz okno dialogowe.
 2. Kliknij Tak, usuń, aby potwierdzić, że chcesz skasować listę wykluczeń.

Jakie reguły wykluczeń można dodać?

Możesz używać następujących reguł do wykluczania adresów email i domen:

 • nazwa@przyklad.com

Użyj pełnego adresu email, aby wykluczyć konkretnego odbiorcę.

 • @eprzyklad.com

Użyj nazwy domeny, aby wykluczyć wszystkie adresy email z tej domeny.

 • nazwa@

Użyj identyfikatora użytkownika (części adresu przed domeną), aby wykluczyć taki rodzaj adresu email z każdej domeny.

 • #przykład

Użyj # a następnie nazwę ISP (dostawca usług internetowych), aby go zablokować.

 • e24xa340a8mpl68ed3d28063f17d2e27a

Możesz również użyć adresu email haszowanego algorytmem kryptograficznym (MD5).