Jaka jest różnica między usuwaniem a blokowaniem kontaktów?

Dobra higiena bazy adresowej polega zarówno na usuwaniu, jak i blokowaniu kontaktów. Na stronie Higiena bazy adresowej możesz wykonać dwie akcje —Usuń kontakty oraz Zablokuj:
Usuwanie daje możliwość kasowania adresu email z przynajmniej jednej wybranej listy.
Blokowanie sprawia, że konkretne adresy email lub adresy przypisane do określonej domeny nie będą mogły się zapisać na Twoje istniejące listy lub te, które dopiero stworzysz. Ta opcja pozwala Ci także uniemożliwiać ponowny zapis na listę.
Dzięki temu Twoja baza odbiorców będzie czysta i zwiększysz zaangażowanie subskrybentów. Tak pielęgnowana lista będzie bardziej precyzyjna, co przełoży się na lepsze wskaźniki otwarć i współczynniki kliknięć.

Kiedy blokować i kiedy usuwać kontakty?

Możesz osiągnąć różne cele w zależności od tego, czy chcesz usuwać adres email ze wszystkich list, czy tylko z jednej. Możesz także tworzyć reguły blokowania. Możesz posiłkować się poniższą listą wskazówek, aby zadecydować, które działanie najbardziej Ci odpowiada.
Jeżeli chcesz:
usunąć kontakty z całego konta, wybierz opcję usuń ze wszystkich list (dzięki temu usuniesz określone kontakty ze wszystkich list w koncie) lub wybranych list
zabronić konkretnym adresom email zapisywać się na Twoje istniejące listy lub te, które dopiero stworzysz, zablokuj je w całym koncie
zabronić ludziom zapisywać się do konkretnej listy lub list w Twoim koncie, zablokuj ich dla określonych list
zabronić kontaktom zapisywać się na dowolną listę, którą stworzysz w ** **przyszłości, zablokuj je dla całego konta
usunąć zduplikowane adresy z wybranych list, usuń je ze tych list
zabronić istniejącym w koncie kontaktom otrzymywać jakiekolwiek wiadomości, zablokuj je