Gdzie znaleźć listę wszystkich moich kontaktów?

Lista wszystkich Twoich kontaktów jest dostępna na stronie Szukaj kontaktów. Dostaniesz się tam z menu Kontakty i wybierając opcję Pokaż wszystkie kontakty lub przechodząc do zakładki Wyszukiwanie w górnym pasku na pulpicie. Dzięki temu zobaczysz wszystkie kontakty ze wszystkich stworzonych przez Ciebie list.

Możesz zmienić sposób wyświetlania wyników wyszukiwania:
– Możesz sortować kontakty według ich nazwy, adresu email, daty zapisu, daty aktualizacji oraz źródła zapisu (czyli w jaki sposób zostali dodani).
– Wybierz opcję Ustawienia kolumn, aby otworzyć okienko, w którym możesz zmienić kolejność wyświetlania kolumn oraz je ukrywać lub pokazywać.
Aby otworzyć Szczegóły kontaktu, kliknij w dowolnym miejscu konkretnego wiersza.

Gdzie znaleźć listę nieaktywnych kontaktów?

Liczba kontaktów nieaktywnych (zwróconych, niepotwierdzonych oraz usuniętych) jest widoczna na stronie Szukaj kontaktów tuż pod liczbą wskazującą całkowitą liczbę kontaktów w Twoim koncie.

Wykonaj poniższe kroki, aby zobaczyć kontakty nieaktywne:

1. Kliknij liczbę kontaktów nieaktywnych. System wyświetli kontakty Zwrócone w pierwszej kolejności.
2. Aby sprawdzić kontakty niepotwierdzone lub usunięte, kliknij w lewym górnym rogu na rozwijalne menu Zwrócone, aby pokazać listę dostępnych opcji. Wybierz rodzaj kontaktów, które chcesz zobaczyć.
3. Możesz też rozwinąć menu Wszystkie listy, aby wybrać listę, dla której chcesz zobaczyć rezultaty.

Gdzie przypisać kilku kontaktom tagi lub punkty scoringowe?

Jeżeli chcesz przypisać tagi lub punkty scoringowe wszystkim kontaktom w Twoim koncie, możesz skierować kursor na znajdującą się przy liczbie wszystkich kontaktów ikonę Akcji (pionowy wielokropek) i wybierz opcję Zmień tag lub Zmień scoring.

Dzięki temu zaktualizujesz szczegóły swoich kontaktów bez konieczności wybierania poszczególnych kontaktów ręcznie. Możesz także kliknąć checkbox, który znajduje się tuż nad listą wyników wyszukiwania i wybrać opcję Wybierz wszystkie liczba kontaktów. Następnie rozwiń zaznaczone szarym kolorem menu Akcje i wybierz opcję Zmień tag lub Zmień scoring.