Gdzie mogę sprawdzić szczegóły kontaktów?

Szczegóły poszczególnych kontaktów można znaleźć w Profilu kontaktu. Każdy profil posiada też informacje na temat aktywności, historii scoringu oraz statusu zgód RODO.

Aby wyświetlić indywidualne informacje kontaktowe:

 1. Przejdź do menu Kontakty>>Wyszukiwanie.
 2. Przewiń do kontaktu, którego dane chcesz przejrzeć lub użyj pola szybkiego wyszukiwania, aby przyspieszyć wyszukiwanie.
 3. Kliknij gdziekolwiek w linijkę przeznaczoną dla danego kontaktu, aby otworzyć dodatkowe okno z informacjami o tym kontakcie.
 4. Przechodź między zakładkami, aby wyświetlać różne zestawy informacji.

Jakie informacje są wyświetlane w Profilu kontaktu?

Profil pozwala sprawdzić następujące dane:

Szczegóły kontaktu

 • listy, w których jest dany kontakt (kliknij nazwę danej listy, aby przejść do danych kontaktu powiązanych z tą listą)
 • dzień cyklu autoresponderów, do którego dany kontakt został dodany
 • punkty scoringowe
 • przypisane tagi
 • przypisane pola dodatkowe
 • szczegóły potwierdzenia zapisu – kiedy i jak kontakt został dodany do listy, jaka jest jego geolokalizacja i adres IP, a także informacja, czy dana lista wymaga zapisu z potwierdzeniem, czy też bez.

Cała aktywność

Ta zakładka zawiera chronologiczną listę kliknięć w linki i otwarć wiadomości wraz z tematami tych wiadomości.

Wiadomości

Ta karta zawiera listę kliknięć linków i otwarć wiadomości, wraz z datą i tematem wiadomości.

Uwagi

Ta karta zawiera listę wszystkich dodanych notatek. Dodanie notatek pozwala na umieszczenie dodatkowych informacji o kontakcie, które pomogą Ci stworzyć bardziej spersonalizowaną treść. Możesz dodać nową notatkę, klikając przycisk Dodaj notatkę.

Ecommerce

Ta karta zawiera dziennik wszystkich działań e-commerce, w tym to, co kontakt kupił, kiedy, ile razy dokonał zakupu i za ile.

Powiadomienia push

Ta zakładka pozwala sprawdzić historię przeglądanych powiadomień push, w tym datę ich wyświetlenia.

Zdarzenia

Ta karta umożliwia przeglądanie wszystkich śledzonych zdarzeń wraz z datą ich wystąpienia.

Status zgody

Ta zakładka pokazuje dokładny rejestr zmian statusu pól RODO. Dzięki temu zobaczysz:

 • decyzję na temat zgód danego kontaktu (czy je wyraził, czy też nie) na podstawie pól zgody,
 • kiedy kontakt wyraził daną zgodę.

Zgody na powiadomienia

Ta karta zawiera pełną listę zmian uprawnień do powiadomień.