Czy mogę poszerzać bazę subskrybentów poprzez integrację GetResponse z OpenCart?

Tak, możesz zintegrować swoje konto GetResponse z OpenCart przy pomocy dedykowanej wtyczki. Najpierw musisz zainstalować moduł GetResponse na swoim serwerze OpenCart. Następnie możesz natychmiast zacząć poszerzać bazę adresową. To rozwiązanie oferuje 3 sposoby dodawania kontaktów:

  • import aktualnych klientów z bazy OpenCart,
  • wykorzystanie dowolnego formularza zapisu stworzonego w GetResponse,
  • gdy goście Twojego sklepu zarejestrują się na Twojej platformie ecommerce działającej na OpenCart.

Jak znaleźć rozszerzenie GetResponse dla OpenCart?

Rozszerzenie GetResponse możesz pobrać ze sklepu OpenCart Extension. Przejdź do sklepu OpenCart Extension i wpisz w wyszukiwarce GetResponse lub skorzystaj z tego skrótu. Zainstaluj rozszerzenie za pomocą kontra administracyjnego OpenCart.

Jak zainstalować rozszerzenie GetResponse w OpenCart?

1. Przejdź do rozszerzenia GetResponse w sklepie OpenCart Extension i kliknij przycisk Pobierz (Download).

Wtyczka GetResponse na stronie OpenCart Marketplace

Otworzy się lista dostępnych wersji rozszerzenia. Uwaga: jeśli nie jesteś zalogowany do konta OpenCart, strona poprosi Cię o zalogowanie danymi administratora.

2. Wybierz wersję rozszerzenia, która jest kompatybilna z wersją Twojego sklepu OpenCart. Następnie kliknij przycisk Pobierz (Download).

Wybór i pobieranie wersji kompatybilnej z Twoim OpenCart

3. Wybierz opcję Zapisz plik (Save file), aby zapisać rozszerzenie na komputerze.

Zapisywanie na komputerze wybranej wersji rozszerzenia

4. W koncie OpenCart przejdź do menu Rozszerzenia>>Instalator (Extensions>>Installer). Kliknij przycisk Prześlij (Upload), aby wybrać zapisany plik i dokończyć instalację rozszerzenia.

Przesyłanie pliku do instalacji rozszerzenia

Po zakończeniu instalacji rozszerzenie pojawi się w Historii instalacji (Install History) na stronie Instalator rozszerzenia (Extension Installer).

Zainstalowane rozszerzenie na liście instalacji rozszerzeń

Gotowe! Teraz możesz skonfigurować połączenie OpenCart z Twoim kontem GetResponse.

Jak połączyć konto GetResponse z OpenCart?

1. Zaloguj się do konta GetResponse.
2. Kliknij Menu i wybierz opcję Integracje & API.

Integracje i API w koncie

3. Przejdź do sekcji API w lewym bocznym menu, aby uzyskać klucz API. Skopiuj klucz.

Klucz API

4. Zaloguj się do panelu administratora OpenCart i przejdź do strony Rozszerzenia >> Moduły (Extensions >> Modules).
5. Znajdź na liście GetResponse i kliknij ikonę Edytuj (Edit).
6. Wprowadź swój klucz API z GetResponse i kliknij przycisk Połącz (Connect). Po udanym połączeniu wtyczka pobierze dane Twojego konta. W ich skład wchodzi lista formularzy i informacje o Twoich listach. Możesz uzyskać dostęp do list GetResponse, standardowych formularzy i exit pop upów bez opuszczania serwera OpenCart.
7. Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby zapisać ustawienia wtyczki.

W jaki sposób pozwolić odwiedzającym zapisać się przez konkretny formularz?

Możesz wyświetlić dowolny, stworzony w GetResponse, formularz lub exit pop up. Wystarczy, że włączysz taką opcję w konfiguracji modułu GetResponse i wybierzesz, który formularz ma być wyświetlony.

Włączanie formularzy GetResponse w OpenCart

1. Zaloguj się do OpenCart jako administrator.
2. Przejdź do ustawień modułu GetResponse.
3. Znajdź sekcję Zapis przez formularz (Subscribe via a form).
4. Wybierz opcję Pozwalaj na zapis przez formularze (Allow subscriptions via forms).
5. Wybierz formularz. Nasza integracja automatycznie pobierze wszystkie dostępne formularze i pokaże ich nazwy w formie listy. Możesz wybrać formularz z tej listy
6. Kliknij przycisk Zapisz (Save) (znajdziesz go na górze strony), aby potwierdzić zmiany.

Konfiguracja miejsca wyświetlania formularza

Ważne. Musisz skonfigurować umiejscowienie formularza, aby Twój formularz GetResponse wyświetlał się poprawnie i nie psuł ogólnego wyglądu strony. Określ pozycję elementu GetResponse tak samo jak w przypadku każdego innego modułu OpenCart. Możesz dostosować wszystkie dostępne ustawienia, aby określić zachowanie danego formularza.

1. Przejdź do menu Wygląd >> Układ graficzny (Design >> Layouts) i wybierz nazwę rozmieszczenia, w ramach którego chcesz wyświetlić swój formularz. Na przykład, jeśli chcesz pokazać formularz na stronie głównej, wybierz opcję Strona domowa (Home) i kliknij ikonę Edytuj (Edit).
2. Wybierz opcję Dodaj moduł (Add module), aby zacząć rozszerzać układ graficzny.
3. Na liście Modułów (Module) wybierz GetResponse (znajdziesz to w sekcji Polecane (Featured) po rozwinięciu listy).
4. Wybierz pozycję i liczbę sortowania, aby określić, gdzie chcesz wyświetlać formularz. Liczba sortowania pozwala wybrać kolejność elementów na konkretnej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić formularz na górze strony, wprowadź 0 (zero) jako liczbę sortowania.
5. Kliknij ikonę Zapisz (Save), aby potwierdzić zmiany w układzie graficznym i opublikować formularz na stronie.

Gotowe! Twój formularz GetResponse pojawia się na Twojej stronie ecommerce stworzonej w OpenCart. Jeśli napotkasz problemy, wyłącz formularz i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Czy odwiedzający mogą się zapisać na newsletter, gdy zarejestrują się na mojej platformie ecommerce?

Tak, możesz pozwolić odwiedzającym zapisać się na newsletter przy tworzeniu konta na Twojej stronie. Włącz tę funkcję w konfiguracji modułu GetResponse (domyślnie ta opcja jest wyłączona).

1. Zaloguj się do OpenCart jako administrator.
2. Przejdź do ustawień modułu GetResponse.
3. Znajdź sekcję Zapis przez formularz rejestracyjny (Subscribe via registration form).
4. Wybierz opcję Pozwól na subskrypcje przy rejestracji (Allow subscriptions when visitors register).
5. Wybierz listę, do której mają trafić nowi subskrybenci. Możesz też zdecydować, czy ci subskrybenci powinni zacząć otrzymywać autorespondery. Wybierz opcję Dodaj do cyklu autorespondera (Add to autoresponder sequence), a następnie wybierz dzień cyklu autorespondera.
6. Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby potwierdzić zmiany.

Gotowe! Od teraz formularz rejestracyjny na Twojej stronie będzie zawierał checkbox, który będzie zachęcać użytkowników do zapisu na newsletter.

Jak wyeksportować dane istniejących klientów z OpenCart i przenieść je do GetResponse?

Możesz w każdej chwili wyeksportować wszystkie kontakty, które do tej pory zebrałeś w OpenCart i przesłać je do GetResponse. Wystarczy, że wybierzesz listę, do której chcesz zaimportować dane subskrybentów.

1. Zaloguj się do OpenCart jako administrator.
2. Przejdź do ustawień modułu GetResponse.
3. Znajdź opcję Eksportuj klientów (Export customers).
4. Wybierz listę docelową, do której chcesz zaimportować kontakty.
5. Możesz też zdecydować, czy ci subskrybenci powinni zacząć dostawać autorespondery. Wybierz opcję Dodaj do cyklu autorespondera (Add to autoresponder sequence), a następnie wybierz dzień cyklu autorespondera.
6. Kliknij przycisk Eksportuj (Export). Informacje o kontaktach zostaną przesłane prosto do Twojego konta GetResponse. Pamiętaj, że dane już istniejących kontaktów w Twoim koncie zostaną zaktualizowane, gdy przeprowadzisz eksport kontaktów.