Czy mogę dodać klientów i potencjalnych klientów z Salesforce do mojej listy kontaktów?

Możesz zintegrować swoje konta Salesforce i GetResponse, kiedy chcesz dodać swoich obecnych i przyszłych klientów do list w GetResponse. Dzięki tej integracji możesz:

 • ustawić regularne importy do swoich list,
 • dodawać nowe kontakty i aktualizować już istniejące,
 • zapisywać informacje o kontaktach jako pola dodatkowe w GetResponse,
 • dodawać nowe kontakty do cyklu autorespondera, aby udostępniać swoje treści,
 • rozszerzyć integrację na więcej niż jedną listę kontaktów.

Możesz edytować lub wyłączyć integrację w dowolnym momencie.

 • Aby połączyć konta, potrzebujesz dane logowania do Salesforce.
 • Musisz mieć dostęp do jednej z następujących wersji Salesforce: Enterprise, Unlimited, Developer, Performance.
 • Z Salesforce importujemy jedynie kontakty i informacje o leadach.

Jak połączyć konta GetResponse i Salesforce?

 1. Przejdź do zakładki Integracje.
 2. Znajdź integrację z Salesforce i kliknij Szczegóły.
 3. Kliknij Połącz, aby rozpocząć proces integracji.
 4. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której musisz podać nazwę użytkownika i hasło. Potwierdź dane.

Konfigurowanie regularnych importów

Po podaniu danych do logowania zostaniesz przekierowany na stronę, na której możesz skonfigurować regularne importy. Regularne importy mają miejsce co około 4 godziny.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz listę, do której chcesz importować informacje. Kontakty będą do niej importowane co 24 godziny.
 2. Wybierz opcję dodawania kontaktów do autorespondera, jeśli chcesz, aby Twoi subskrybenci automatycznie rozpoczęli otrzymywanie wiadomości. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy na liście znajdują się aktywne autorespondery.
 3. Z rozwijanej listy Grupa wybierz, czy chcesz importować kontakty, leady, czy oba.
 4. Z rozwijanej listy Źródło wybierz, z których źródeł kontaktów chcesz importować informacje.
 5. Określ, w jaki sposób mamy zaktualizować kontakty – dodaj nowe kontakty i zaktualizuj dane istniejących, dodaj jedynie nowe kontakty, lub tylko zaktualizuj dane istniejących kontaktów.
 6. Zaznacz pole, aby potwierdzić, że kontakty wyraziły zgodę na dodanie ich do listy.
 7. Kliknij Dalej.

Przypisywanie pól dodatkowych

Po skonfigurowaniu importu zostaniesz przekierowany na stronę, na której możesz dopasować swoje pola dodatkowe do pól z Salesforce.

Nasz system może automatycznie rozpoznać pola imię (first name), nazwisko (last name) i e-mail.

Uwaga: Adres email kontaktu jest wymagany.

Pamiętaj o tym, by przypisać te pola dodatkowe, które w Salesforce są oznaczone jako wymagane. W przeciwnym wypadku kontakty, które nie będą miały przypisanych tych pól, zostaną automatycznie usunięte z GetResponse.

przypisywanie pól dodatkowych.

W przypadku pól, których nie rozpoznaliśmy automatycznie, dopasuj pola dodatkowe z Twojego konta GetResponse do pól zawierających dodatkowe informacje z usługi, z którą się łączysz. Aby to zrobić, użyj jednej z poniższych opcji:

 • Kliknij Przypisz pole i wybierz jedno z istniejących pól dodatkowych.
 • Wybierz Pomiń kolumny ze znakiem „?”, aby kontynuować bez przypisywania pól dodatkowych.

Skieruj kursor na tabelkę i przewiń w prawo, aby uzyskać dostęp i skonfigurować pozostałe pola. Po zakończeniu kliknij Importuj.

Edycja regularnych importów

Przejdź do zakładki Integracje, najedź kursorem na Salesforce i kliknij Szczegóły.

Aby edytować importy, kliknij Zarządzaj integracją > Imports. Następnie rozwiń menu Akcje (pionowy wielokropek) i wybierz Edytuj ustawienia, aby zmienić szczegóły integracji dla konkretnej listy. W tym samym menu można również wymusić i zatrzymać import kontaktów.

menu importów.

Czy za pomocą integracji Salesforce mogę dodać kontakty do więcej niż jednej listy?

Możesz powtórzyć proces, aby dodać kontakty do innych list. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do zakładki Integracje > Salesforce.
 2. Otwórz zakładkę Zarządzaj integracją.
 3. Kliknij Konfiguruj importy.

Postępuj zgodnie z opisem w sekcji Konfigurowanie regularnych importów.

Jak zatrzymać importy kontaktów z Salesforce?

Możesz zatrzymać importy kontaktów dla jednej z list lub całkowicie wyłączyć integrację Salesforce. Przejdź do zakładki Integracje > Salesforce i otwórz zakładkę Zarządzaj integracją. W zależności od potrzeb wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby zatrzymać importowanie kontaktów dla jednej z list, kliknij Zatrzymaj importy w menu Akcje.
 • Aby wyłączyć integrację, kliknij Odłącz od Salesforce.