Czy mogę dodawać produkty Etsy do mojego konta?

Nasza integracja z Etsy umożliwia importowanie wszystkich ofert Etsy do Twojego konta GetResponse.

Użyj jej, aby wyświetlać produkty na stronach landing page i w wiadomościach e-mail. Promuj swoje produkty, wysyłaj personalizowane rekomendacje i prowadź kampanie typu up-sell.

Możesz edytować i rozłączyć integrację w dowolnym momencie. Produkty będą importowane co 24 godziny.

Aby zintegrować konta, potrzebujesz swoich danych do logowania Etsy.

Jak połączyć konta Etsy i GetResponse?

1. Przejdź do zakładki Integracje i API.
2. Znajdź integrację Etsy i kliknij Szczegóły.
3. Kliknij Połącz, aby rozpocząć proces integracji.
4. Zostaniesz przekierowany do strony logowania Etsy. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.
5. Autoryzuj integrację po stronie Etsy klikając Zezwalaj na dostęp.
6. Zostaniesz przekierowany z powrotem do GetResponse, abyśmy mogli rozpocząć importowanie Twoich produktów.

Zarządzanie importami cyklicznymi

Przejdź do zakładki Integracje i API, najedź myszką na integrację Etsy i kliknij Szczegóły.
Aby edytować importy produktów, przejdź do zakładki Zarządzaj integracją. Następnie rozwiń menu Akcje (pionowy wielokropek). Będzie mógł wymusić lub zatrzymać import produktów.

Jakie rodzaje produktów mogę importować?

Importujemy jedynie produkty, które mają przypisaną nazwę oraz posiadają status „active”.

Jak zatrzymać importy z Etsy?

Możesz zatrzymać importowanie produktów lub odłączyć się od konta Etsy. Przejdź do zakładki Integracje i API > Etsy > Szczegóły i otwórz zakładkę Zarządzaj integracją. W zależności od potrzeb wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatrzymać importowanie produktów, kliknij Zatrzymaj importy w menu Akcje po prawej stronie.
  • Aby całkowicie wyłączyć integrację, kliknij Odłącz usługę Etsy.