Gdzie znajdę klucz API? Video

Klucz znajdziesz przechodząc do zakładki Integracje & API > API. Wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać dostęp do klucza:

1. Kliknij Narzędzia, a następnie wybierz Integracje i API z menu:

2. Przejdź do zakładki API, a następnie kliknij przycisk Generuj klucz API.

3. Nazwij swój klucz. Jego nazwa to całkowicie Twoja decyzja i powinna być dla Ciebie zrozumiała. Warto stworzyć nazwę, która pozwoli Ci zidentyfikować dany klucz API spośród pozostałych.4. Skopiuj klucz API i przechowaj go w bezpiecznym miejscu. Ze względów bezpieczeństwa nie będziesz mógł zobaczyć go ponownie po zamknięciu tego okna. Będziesz jednak mógł wygenerować inny.

Z przyczyn bezpieczeństwa zalecamy generować nowe klucze API dla każdej nowej integracji, którą utworzysz i używasz.

Pamiętaj, aby strzec tego klucza tak samo jak hasła – nie udostępniaj go nikomu. Dokumentacja dla deweloperów jest dostępna na stronie API Docs.

Ze względów bezpieczeństwa, nieużywane klucze API tracą ważność po 90 dniach. Kiedy to nastąpi, konieczne będzie wygenerowanie nowego klucza, aby dalej korzystać z naszego API.