Czy mogę dodawać kontakty do różnych list przy użyciu przycisków PayPal Kup teraz?

Możesz opublikować przyciski PayPal Kup teraz na swojej stronie i używać ich w celu dodawania kontaktów do list GetResponse. Aby to zrobić, skonfiguruj integrację z PayPal. Gdy tworzysz nowy przycisk lub edytujesz istniejący, użyj pola zmienne zaawansowane, aby wybrać listę, którą chcesz połączyć z przyciskiem. Gdy to zrobisz osoby, które klikną przycisk, aby zakupić Twój produkt lub usługę, zostaną automatycznie dodane do wybranej listy.

Ta integracja działa równolegle z inną integracją PayPal:

 • Zintegruj GetResponse i PayPal, aby dodawać przyciski Kup teraz do wiadomości i landing pages w koncie GetResponse. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować integrację, przeczytaj nasze instrukcje.

Zanim zaczniesz:

Aby ta integracja zadziałała, musisz włączyć integrację dla PayPal Notifications dla dowolnej listy (bez względu na to, do której listy podłączysz później swój przycisk).

W tym celu możesz wybrać swoją listę domyślną.

Jak skonfigurować przycisk Kup teraz, aby dodawać nowe kontakty?

Jest to proces dwuetapowy. Najpierw edytuj Błyskawiczne powiadamianie o płatności. Następnie edytuj Funkcje zaawansowane przycisków w koncie PayPal.

Edytowanie Błyskawicznego powiadamiania o płatnościach

 1. Zaloguj się do swojego konta PayPal.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego w górnym menu i wybierz Ustawienia konta.
 3. Przejdź do Płatności za pośrednictwem witryny.
  Płatności za pośrednictwem witryny.
 4. Kliknij Zaktualizuj obok Błyskawiczne powiadamianie o płatności. Otworzy się nowa strona.
 5. Kliknij Wybierz ustawienia BPP.
 6. Wpisz http://app.getresponse.com/pp_listener.html w okienku Adres URL dla powiadomień. Następnie wybierz opcję Odbieram powiadomienia BPP (włączone) i kliknij Zapisz.
  Błyskawiczne powiadamianie o płatności
 7. Otworzy się strona z ustawieniami Błyskawicznych powiadomień o płatnościach, co potwierdzi, że BPP zostało uruchomione. Kliknij Powrót do strony Mój profil, aby dokończyć edycję przycisków i konfigurację integracji.
  Edytuj ustawienia błyskawicznych powiadomień o płatnościach.

Uwaga: Możesz powrócić do strony z ustawieniami i wyłączyć opcje BPP w dogodnym momencie.

Tworzenie przycisku i zakończenie konfiguracji integracji

 1. Zaloguj się do swojego konta PayPal.
 2. W górnym menu kliknij Narzędzia i wybierz Wszystkie narzędzia z rozwijalnego menu. Otworzy się nowa strona.
  Wszystkie narzędzia.
 3. Przejdź do Integracja systemu PayPal i kliknij Otwórz, gdy najedziesz kursorem na okienko Przyciski PayPal. Otworzy się strona do konfiguracji przycisku.
 4. Wybierz Kup teraz jako typ przycisku.
 5. Ukończ Krok 1 tworzenia przycisku. Wpisz nazwę przedmiotu i wprowadź szczegóły dotyczące płatności.
  Krok 1 tworzenia przycisku.

  Uwaga: Pozostaw pola Dostosowanie przycisku niewypełnione. Jeśli naniesiesz jakieś zmiany w tym miejscu, wyłączysz zakładkę Wiadomość email, gdy przejdziesz do Dodaj kod przycisku do swojej witryny

 6. Nieobowiązkowo: W kroku 2 wybierz Zapisz przycisk w systemie PayPal.
 7. W kroku 3 określ listę GetResponse, do której chcesz dodawać kontakty. Wpisz custom= a następnie nazwę listy w Dodaj zmienne zaawansowane. Na przykład, jeśli Twoja lista nazywa się abc, wpisz custom=abc (tylko małe litery, bez znaków specjalnych lub spacji).
  Dodaj zmienne zaawansowane.
 8. Kliknij Utwórz przycisk, aby zapisać przycisk i umieścić go na swojej stronie internetowej lub sklepie online (kliknij Aktualizuj przycisk, jeśli edytujesz istniejący przycisk). Teraz otworzy się strona z kodem HTML i zakładką Wiadomość email. Użyj kodu HTML, aby umieścić przycisk na stronie lub w sklepie internetowym.
  Kod HTML przycisku.

Jeśli chcesz stworzyć nowy przycisk, aby dodawać kontakty to innych list, powtórz kroki 2-8.

Gotowe! Gdy ktoś dokona zakupu i status jego płatności jest oznaczony jako „Ukończona”, zostanie dodany do wybranej przez Ciebie listy.

Czy mogę przestać dodawać nowe kontakty przy użyciu przycisków?

Jeśli nie chcesz już używać danego przycisku Kup teraz do dodawania nowych kontaktów do listy, wystarczy edytować zmienne zaawansowane.

 1. W koncie PayPal kliknij Narzędzia >> Wszystkie narzędzia >> Integracja systemu PayPal >> Przyciski PayPal >> Otwórz >> Wyświetl zapisane przyciski.
 2. Wybierz Edytuj z menu Akcji umieszczonego obok przycisku, który chcesz edytować. Otworzy się strona ustawień.
 3. W Kroku 3, przejdź do sekcji zmiennych zaawansowanych i wpisz custom=subscribe_no w polu Dodaj zmienne zaawansowane.
 4. Kliknij Zapisz zmiany.