Jak zintegrować PayPal z GetResponse i dodawać przyciski do wiadomości i landing pages?

Zintegruj konto GetResponse z PayPal, aby dodawać przyciski Kup teraz do swoich wiadomości i landing pages. Gdy skonfigurujesz integrację, przyciski, które stworzysz w koncie PayPal pojawią się w pasku narzędzi w kreatorze newsletterów i landing pages.

Przycisk PayPal w kreatorze wiadomości.
Przycisk PayPal w kreatorze landing pages.

Dodawaj przyciski do wiadomości, aby rozbudować listę kontaktów. Użyj tej integracji równocześnie z integracją Powiadomienia PayPal, aby dodawać kontakty do określonej listy. Masz do dyspozycji również opcję tworzenia wielu przycisków, aby dodawać kontakty do różnych list.

Zanim zaczniesz

Aby użyć tej integracji, musisz posiadać konto PayPal Business lub Premier.

Jak zintegrować GetResponse z PayPal?

Aby skonfigurować tę integrację, konieczne będzie korzystanie na zmianę z kont GetResponse i PayPal. Trzeba pobrać informacje z konta PayPal i użyć ich, aby dokończyć integrację w koncie GetResponse.

Aby rozpocząć integrację

 1. Zaloguj się do konta GetResponse.
 2. Przejdź do zakładki Integracje & API, skieruj kursor na PayPal Buttons i kliknij Szczegóły.
 3. Kliknij Połącz.

Przejdź teraz do konta PayPal, aby pozyskać nazwę użytkownika API, hasło API i podpis. Nie wylogowuj się z konta GetResponse. Będzie trzeba tu powrócić, aby dokończyć integrację.

Aby uzyskać dane dostępowe API

Kroki będą się różnić w zależności od tego, czy pobierasz dane API po raz pierwszy czy powracasz, aby wyświetlić informacje, o które już wcześniej prosiłeś.

Pierwsza prośba o dane uwierzytelniające API

W osobnej zakładce lub oknie przeglądarki:

 1. Zaloguj się do swojego konta PayPal.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego w górnym prawym rogu na pulpicie i wybierz Ustawienia konta.
 3. Przejdź do zakładki Dostęp do konta i kliknij Zaktualizuj w sekcji Dostęp do API.
 1. Na stronie Twoje dane uwierzytelniające interfejsu API płatności skieruj kursor na sekcję Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna) i kliknij Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API.
  Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)
 2. Otworzy się teraz strona z danymi uwierzytelniającymi API.
  Wygenerowany podpis API.
 3. Kliknij Pokaż obok nazwy użytkownika API , hasła i podpisu, aby zobaczyć dane.

Ponowne uzyskanie danych uwierzytelniających API

 1. Postępuj według kroków 1-3, aby dotrzeć do strony Twoje dane uwierzytelniające interfejsu API płatności.
 2. Skieruj kursor na sekcję Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna) i kliknij Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API.
  Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)
 3. Postępuj według kroków 5 i 6, aby uzyskać dostęp do danych API.

Aby ukończyć integrację

 1. Skopiuj nazwę użytkownika API i wklej ją w odpowiednie pole w koncie GetResponse. Zrób to samo z hasłem API i podpisem. Uwaga: gdy kopiujesz i wklejasz dane, upewnij się, że kopiujesz tylko wymagany tekst (bez spacji po nim).
 2. Kliknij Dodaj konto PayPal, aby ukończyć integrację.

Jak dodawać przyciski PayPal Kup Teraz do newsletterów lub stron landing page?

Najpierw stwórz przyciski Kup teraz w swoim koncie PayPal. Następnie skonfiguruj integrację z kontem PayPal. Po wykonaniu integracji GetResponse z PayPal przyciski odnajdziesz w pasku narzędzi kreatorów landing page i wiadomości.

Aby stworzyć przycisk:

 1. Zaloguj się do swojego konta PayPal.
 2. W górnym menu kliknij Płać i odbieraj płatności i wybierz Przyciski PayPal.
 3. Wybierz opcję Kup teraz.

Na stronie kreatora przycisku

Ukończenie kroku 1 jest niezbędne, aby dodawać przycisk do newsletterów i landing pages w GetResponse. Kroki 2 i 3 są opcjonalne.

 1. W Kroku 1 wybierz Kup teraz z menu rozwijalnego typów przycisków. Następnie skonfiguruj opcje płatności.
  Przycisk kup teraz - opis.

  Uwaga: Pola Dostosowanie przycisku pozostaw niezaznaczone. Jeśli naniesiesz jakieś zmiany w tym miejscu, wyłączysz zakładkę Wiadomość email, gdy przejdziesz do Dodaj kod przycisku do swojej witryny.

  Konfiguracja przycisku Kup teraz.
 2. Nieobowiązkowo: w kroku 2 wybierz Zapisz przycisk w systemie PayPal.
 3. Nieobowiązkowo: dostosuj strony realizacji transakcji i edytuj zmienne zaawansowane.
  Dodaj zmienne zaawansowane.

  Możesz powrócić do tego kroku i edytować zmienne zaawansowane w każdej chwili, jeśli zdecydujesz, że przyciski nie mają dodawać nowych kontaktów do list kontaktów w GetResponse. Więcej informacji na ten temat uzyskasz w sekcji „Czy mogę przestać dodawać nowe kontakty przy użyciu przycisków?” w tym artykule.

 4. Kliknij Utwórz przycisk.

Uwaga: po stworzeniu przycisku PayPal wyświetla kod HTML do osadzania przycisku na stronie i hiperłącze do wiadomości email na stronie Dodaj kod przycisku na swojej stronie internetowej. Możesz tylko uzyskać dostęp do kodu, jeśli nie dostosujesz przycisku w kroku 1 i wybierzesz Zapisz przycisk w systemie PayPal w kroku 2.

Kod przycisku Kup teraz.

Możesz skopiować kody, ale nie nanoś żadnych zmian. Jeśli edytujesz kod, może to spowodować niepoprawne działanie przycisku w kreatorach newsletterów i landing pages GetResponse.

Dlaczego nie widać przycisku w kreatorach newsletterów i landing pages?

Pojawienie się przycisku Kup teraz w koncie GetResponse może potrwać do 24 godzin. Jeśli nie widzisz go podczas tworzenia newslettera lub landing page, upewnij się, że:

 • minęły 24 godziny od utworzenia przycisku w koncie PayPal,
 • w kroku 1 przycisk nie został dostosowany,
 • kod HTML i hiperłącze wiadomości email nie były edytowane podczas tworzenia przycisku.