Jak zintegrować Teachable z GetResponse?

Integracja GetResponse z Teachable pozwala na automatyczne dodawanie studentów i/lub leadów Teachable do Twojego konta GetResponse.

Po włączeniu tej opcji każdy uczeń lub lead zostanie dodany do wybranej listy kontaktów w GetResponse.

Aktywacja integracji

 1. Przejdź do zakładki Integracje i API.
 2. Kliknij Połącz nad integracją Teachable.
 3. Wprowadź Nazwę szkoły i wybierz nazwę listy kontaktów z listy rozwijanej. 4. Opcjonalnie możesz importować listę uczniów wyeksportowanych wcześniej z Teachable. Uczniowie z tej listy zostaną zaimportowani, gdy utworzysz integrację.
  Podczas importowania uczniów musisz zdecydować, czy chcesz zaimportować wszystkich uczniów, czy tylko tych ze zgodą marketingową. 5. Opcjonalnie możesz również zaimportować leady wcześniej wyeksportowane z Teachable. 6. Kliknij przycisk Dodaj szkołę .
 7. Po pomyślnym utworzeniu integracji, następnym krokiem jest kliknięcie przycisku Skopiuj adres URL webhooka. Pozwoli Ci to skopiować link niezbędny do dodania webhooków w Teachable.


Uwaga: Nie ma możliwości edycji zgody marketingowej w dodanej szkole i zaimportowanym już pliku kontaktów. Jeśli chcesz ją zmienić, musisz usunąć szkołę i ponownie zaimportować kontakty.

Konfigurowanie integracji w Teachable

 1. Zaloguj się do swojego konta Teachable.
 2. Wybierz szkołę, z którą chcesz się zintegrować, a następnie z menu wybierz Settings > Webhooks > Add Webhook (więcej informacji znajdziesz tutaj).
 3. W polu Webhook URL wklej link, który wcześniej skopiowałeś z Centrum Integracji GetResponse.
 4. W polu Webhook Event wybierz All events, a opcję Webhook Payload pozostaw wyłączoną.
 5. Zapisz, gdy będziesz gotowy.

  adding webhook in teachable

Od teraz Teachable będzie:

 • wysyłać nowe kontakty do GetResponse
 • aktualizować kontakty