Jak używać Zapiera z kontem GetResponse?

Jeśli posiadasz konto GetResponse MAX, pamiętaj, że Zapier nie jest dostępny w zakładce integracji w sekcji Narzędzia > Integracje i API, ale nadal możesz go używać do tworzenia integracji.

Gdy połączysz swoje konto GetResponse z Zapierem możesz tworzyć Zapsy – zautomatyzowane cykle – pomiędzy GetResponse a innymi aplikacjami, których używasz. Na przykład: możesz stworzyć Zap, który po wysyłce Newslettera, wyśle wiadomość na Twój kanał na Slacku. Poniżej znajdziesz listę czynników uruchamiających i czynności, których możesz użyć, aby stworzyć Zapy i zautomatyzować swoje zadania:

Triggers (Czynniki uruchamiające)

Czynność może zostać wywołana, gdy utworzysz w koncie GetResponse jedno z poniższych:

 • New Campaign (Nowa Kampania) (Ta integracja używa sformułowań z poprzedniej wersji GetResponse. ”Kampanie” to teraz “listy”.)
 • New Contact (Nowy Kontakt)
 • New Newsletter (Nowy Newsletter)
 • New Landing Page (Nowy Landing Page)
 • New Autoresponder (Nowy Autoresponder)
 • New Form (Nowy Formularz)

Actions (Wspierane czynności)

 • Remove Contact (Usuń Kontakt): usuń kontakt z wybranej listy.
 • Create Contact (Stwórz Kontakt): dodaj nowy kontakt do wybranej listy. Jeśli chcesz skonfigurować pola dodatkowe dla nowych kontaktów, przypisać tagi lub dodać ich do cyklu autorespondera, kliknij Show advanced options, gdy dotrzesz do kroku Set up GetResponse contact.

Uwaga: Aby nowe kontakty mogły zostać pomyślnie dodane, wartość importowanych pól dodatkowych musi odpowiadać wartościom wbudowanych pól dodatkowych GetResponse, w tym currency, country, gender, date, datetime, phone, oraz age.

 • Update Contact (Aktualizuj kontakt): zaktualizuj dane istniejących kontaktów. Dane, które możesz zaktualizować to tagi i pola dodatkowe.

Jeśli nie widzisz opcji, aby zaktualizować kontakt lub pól do tagowania w Zapierze, najprawdopodobniej używasz starszej wersji integracji. Aby móc używać tych czynności rozłącz integrację, a następnie połącz ją ponownie, dzięki temu upewnisz się, że masz wszystkie aktualizacje.

 • Create Newsletter (Stwórz Newsletter): stwórz newsletter w wersji HTML lub wersję roboczą.
Tworzenie szablonu newslettera w Zapierze

Wybierając Create newsletter (Stwórz newsletter) możesz wysłać do 256 wiadomości dziennie. Aby skonfigurować tę opcję, wypełnij kolejne kroki:

 1. Wpisz nazwę newslettera.
 2. Wpisz temat.
 3. Wybierz listę, z którą będą połączone statystyki.
 4. Wybierz adres email nadawcy.
 5. Wpisz treść wiadomości w polu Body.
 6. Wybierz jaki rodzaj wiadomości chcesz stworzyć. Wybierz „broadcast”, aby stworzyć newsletter lub „draft”, aby stworzyć wersję roboczą.

Dodatkowo, gdy jako typ wiadomości wybierzesz “broadcast”, możesz:
– wybrać lub wykluczyć odbiorców z określonych list,
– zaplanować wysłanie wiadomości (użyj formatu ISO 8601)
– wybrać jedną z opcji Time Travel (dostarcza wiadomość w określonym czasie lokalnym) lub Perfect Timing (wiadomości są dostarczane w przedziale czasowym, gdy jest to najbardziej prawdopodobne, że kontakt otworzy wiadomość i kliknie link w niej umieszczony). Uwaga: Nie jest możliwe użycie obu opcji w tym samym czasie.

 • Znajdź Kampanię: odnajdowanie istniejącej listy kontaktów.
 • Znajdź Kontakt: odnajdowanie istniejących kontaktów.

Jak połączyć GetResponse z Zapierem?

Jeśli utworzysz Zap, a jeszcze nie połączyłeś konta GetRespons z Zapierem, będziesz musiał to zrobić jako jeden z kroków. 

Zanim zaczniesz: Niezbędny będzie klucz API, aby połączyć konto GetResponse, więc wygeneruj go, zanim zaczniesz.

Znajdowanie klucza API

1. Przejdź do zakładki Integracje i API > API.
2. Skopiuj klucz. Użyj przycisku Kopiuj, aby upewnić się, że klucz API jest poprawnie skopiowany do schowka! 

Kopiowanie klucza API

Łączenie Zapiera z GetResponse

 1. W osobnej zakładce lub oknie zaloguj się do swojego konta Zapier i kliknij Create Zap.
 2. Wybierz GetResponse jako aplikację uruchamiającą (Trigger).
 3. Wybierz Event, czyli czynność, która zostanie wykonana po rozpoczęciu Zapa. Kliknij Continue.
 4. Teraz pora, aby połączyć się z GetResponse. Otworzy się wyskakujące okienko.
 5. Wklej klucz API w polu API key i kliknij Yes, ContinueUwaga: Jeśli posiadasz konto MAX, wybierz rodzaj konta (ta integracja używa dawnej nazwy-Enterprise) oraz wstaw nazwę domeny GetResponse MAX.
 1. Gdy klikniesz przycisk, okienko zamknie się automatycznie i powrócisz do ustawień Zapa. Widzisz teraz połączone konto GetResponse. Kliknij Continue, aby przejść do kolejnego kroku.
 2. Kliknij przycisk Test trigger, aby przetestować połączenie.
 1. Aby ukończyć Zapa, kliknij Save + Continue.

Uwaga: Zapier przetestuje czynniki uruchamiające (triggers) GetResponse pobierając informacje z Twojego konta GetResponse. W zależności od czynnika uruchamiającego będzie pobierał informacje o kontaktach, listach, newsletterach, autoresponderach, lading pages lub formularzach. Upewnij się, że jesteś w swoim koncie GetResponse, aby test się powiódł.

Czy mogę połączyć konto GetResponse przed stworzeniem Zapa?

Tak, możesz dodać swoje konto GetResponse do Zapiera bez tworzenia Zapa. W koncie Zapier przejdź do zakładki Dashboard>>My Apps i kliknij przycisk Add Connection. Odszukaj GetResponse w okienku i kliknij na widoczną nazwę na liście. Otworzy się wyskakujące okienko. Wstaw swój klucz API. Posiadacze konta GetResponse MAX muszą również wybrać rodzaj konta (ta integracja używa dawnej nazwy – Enterprise) oraz nazwę domeny GetResponse MAX.