Jak zintegrować WooCommerce z GetResponse?

Z łatwością możesz połączyć swoją stronę WordPress i sklep WooCommerce z GetResponse, aby dodawać kontakty, produkty i dane e-commerce. Możesz zarządzać tymi funkcjami w panelu GetResponse.

Używaj danych zaimportowanych ze swojego sklepu, aby odzyskiwać sprzedaże z opuszczonych koszyków, promować swoje produkty, zwiększać sprzedaż, jak również wysyłać rekomendacje produktów na podstawie historii sprzedaży.

Aby skonfigurować integrację, niezbędne są:

 • WordPress wersja 5.6 lub nowsza
 • wtyczka WooCommerce
 • PHP 7.4 lub nowszy
 • zainstalowana lub załadowana biblioteka cURL
 • zainstalowany i aktywowany certyfikat SSL.

Jeśli Twój WordPress ma zainstalowane moduły i wtyczki, najlepiej najpierw przetestować, czy wtyczka GetResponse będzie z nimi poprawnie funkcjonować.

Jak zintegrować WooCommerce z GetResponse

Tworzenie integracji to proces dwuetapowy:

 1. Zainstaluj wtyczkę GetResponse w swoim WordPressie
 2. Skonfiguruj integrację w GetResponse.

Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.

Jak zainstalować wtyczkę GetResponse w WordPressie

Podczas gdy nasza najnowsza wtyczka oczekuje na weryfikację w sklepie WordPress, możesz pobrać ją stąd.

Pierwszy sposób:

 1. Zaloguj się do WordPress.
 2. Pobierz wtyczkę z tej strony.
 3. Z Menu po lewej stronie wybierz Plugins > Add New.
 4. Kliknij Upload plugin i Choose File.
 5. Znajdź i wybierz wtyczkę na swoim komputerze.
 6. Kliknij Install Now.
 7. Po instalacji wtyczki kliknij Activate Plugin.

Drugi sposób:

 1. Zaloguj się do WordPress
 2. Idź do Plugins > Add New Plugin
 3. Wyszukaj GetResponse
 4. Przy GetResponse for WordPress Official wciśnij Install a następnie Activate

Jak skonfigurować integrację w GetResponse

 1. Przejdź do Integracje i API > WordPress.
 2. Kliknij przycisk Połącz.
 3. Wpisz URL strony WordPress, nazwę użytkownika i hasło aplikacji wygenerowane w WordPress. Aby wygenerować hasło aplikacji:
  • Zaloguj się do WordPress jako administrator.
  • Przejdź do zakładki Użytkownicy > edytuj użytkownika z uprawnieniami administratora, którego chcesz użyć.
  • Wpisz nową nazwę hasła aplikacji i kliknij Dodaj nowe hasło aplikacji, aby stworzyć nowe hasło.
 4. Kliknij przycisk Połącz.

Użyj formatu adresu URL rozpoczynającego się od https://, aby uniknąć błędów.

Nie używaj hasła administratora WordPress. Zamiast niego wygeneruj Hasło Aplikacji.

Jeśli masz wiele stron i/lub sklepów, zobaczysz ich listę po połączeniu.

Jak wprowadzić ustawienia integracji

 1. Przejdź do zakładki Integracje i API.
 2. Najedź kursorem na integrację WordPress i kliknij Szczegóły.
 3. Najedź kursorem na menu Akcji (3 kropki) obok sklepu WooCommerce i kliknij Konfiguruj. Możesz skonfigurować cykliczne importy, jak również dodatkowe ustawienia wtyczki.

  Ekran konfiguracji opisano w sekcji poniżej.

Jak skonfigurować importy i integrację

 1. Wybierz rodzaj importu. Dostępne są dwie opcje:
  • Wysyłaj pełne dane ecommerce – użyj tej opcji, aby importować kontakty na listę, produkty do sklepu (dostępnego w Narzędziach ecommerce) i historię zamówień. Produkty będą dostępne w zakładce Zarządzaj sklepami.
  • Importuj tylko kontakty – użyj tej opcji, aby dodać klientów na listę kontaktów.
 2. Wybierz listę, do której chcesz importować kontakty. Jeśli z listą połączony jest autoresponder, będziesz mógł dodać zaimportowane kontakty do cyklu autorespondera wybierając tę opcję i dzień autorespondera, który zostanie przypisany do kontaktów po imporcie.

 3. W sekcji Ustawienia wtyczki dostępne są jeszcze 3 opcje, które możesz uruchomić:
  • GetResponse Web Connect – użyj tej opcji, aby automatycznie zainstalować kod Web Connect na Twojej stronie WordPress. Pozwoli Ci to śledzić odwiedziny strony. Użyj informacji na temat aktywności klientów na swojej stronie, aby tworzyć cykle automation na podstawie odwiedzonego URLa, lub używać opcji zaawansowanego wyszukiwania, aby zidentyfikować osoby, które ostatnio odwiedziły Twoją stronę. Możesz tworzyć segmenty i planować wysyłki.
  • Contact Form 7 – aktywuj tę opcję, jeśli zainstalowałeś Contact Form 7 w swoim panelu Administratora WordPress i chcesz dodawać subskrybentów z formularza Contact Form 7 do listy kontaktów w GetResponse.
  • Zgoda na email marketing – po uruchomieniu tej opcji, wiadomość o wyrażeniu zgody wraz z polem wyboru zostanie dodana do formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia (dla gości), aby pozwolić klientom wyrazić zgodę na email marketing. Klienci, którzy zaznaczą to pole, są oznaczeni jako akceptujący emaile marketingowe. Tylko klienci, którzy wyrazili zgodę, zostaną zaimportowani na Twoją listę. Możesz przeglądać i zarządzać zgodami marketingowymi klientów w zakładce Użytkownicy w panelu administracyjnym WordPress. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku posiadania wielu stron w WordPress.
 4. Kliknij Przejdź do przypisywania pól dodatkowych.
 5. Możesz używać pól wbudowanych i zdefiniowanych przez użytkownika.
  Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat tworzenia pól dodatkowych na wypadek, gdyby były Ci potrzebne przed importem.
  Możesz importować wybrane lub wszystkie pola.
 6. Po wyborze pól, które chcesz zaimportować, kliknij przycisk Importuj, aby kontynuować.
 7. Uwaga: możesz zignorować pola, których nie przypisałeś, zaznaczając opcję Pomiń kolumny z “?” widoczną poniżej przycisku Importuj.

Integracja zacznie działać po zakończeniu pierwszego importu.

Zaraz po uruchomieniu integracji dane będą przepływać do GetResponse w czasie rzeczywistym, a ponadto co 24 godziny przeprowadzamy dodatkową kontrolę wszelkich zmian.