Jak usunąć kod śledzący ze starszej wersji landing page?

Jeśli nie chcesz już śledzić konkretnej landing page, możesz usunąć kod śledzący z ustawień strony. Aby to zrobić, postępuj według następujących kroków:

  1. Przejdź do zakładki Landing pages.
  2. Wybierz landing page i w menu Akcji (skieruj kursor na 3 kropki po prawej stronie) kliknij Edytuj ustawienia.
  3. W Ustawieniach strony przejdź do sekcji Analityka i remarketing.
    Jeśli chcesz usunąć kod śledzący Google Ads, rozwiń sekcję Śledzenie konwersji Google Ads.
  4. Wybierz swoją platformę analityczną i wyczyść pole, które zawiera identyfikator.
  5. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany.