Jak dodać certyfikat SSL do starszych wersji landing pages?

Zanim rozpoczniesz

Aby dodawać i zarządzać certyfikatami SSL dla Twoich domen w koncie GetResponse, przejdź z Pulpitu do zakładki Profil > Zarządzaj kontem > Domeny, lub skorzystaj z tego skrótu. W zakładce domeny znajdziesz wszystkie domeny, które zostały dodane do Twojego konta.

Twoje domeny mogą mieć jeden z trzech statusów SSL:

  • SSL nieaktywny – oznaczony ikoną szarej, otwartej kłódki,
  • SSL oczekujący – oznaczony ikoną szarej, zamkniętej kłódki,
  • SSL aktywny – oznaczony ikoną zielonej, zamkniętej kłódki.

Domeny, które zostały dodane przed wprowadzeniem certyfikatów SSL, nie będą miały zainstalowanego certyfikatu i będą miały status SSL nieaktywny. Dla tych domen będziesz mógł ręcznie zainstalować certyfikat.

Brak certyfikatu SSL

Jak zainstalować certyfikat SSL dla istniejących w moim koncie domen?

Aby zainstalować certyfikat SSL dla istniejących w Twoim koncie domen, wykonaj poniższe kroki:

  1. Skieruj kursor na znajdujące się po prawej stronie menu Akcji , aby rozwinąć listę dostępnych opcji.
  2. Wybierz opcję Zainstaluj certyfikat.
  1. Po kliknięciu w Zainstaluj certyfikat zobaczysz powiadomienie „Trwa generowanie certyfikatu” .
  1. Proces generowania certyfikatu może potrwać do 1 godziny. W tym czasie zobaczysz w panelu zarządzania domenami symbol szarej, zamkniętej kłódki.
  1. Po zakończeniu instalacji symbol kłódki zmieni kolor z szarego na zielony, informując o tym, że certyfikat został zainstalowany pomyślnie.

Czy muszę zainstalować certyfikat SSL dla nowo dodanych domen?

Dla wszystkich nowo dodanych do konta domen certyfikat SSL zostanie wygenerowany i zainstalowany automatycznie. Podczas procesu ich dodawania do konta, wyświetli się okienko z protokołem https://

Po dodaniu nowej domeny, zobaczysz ją w panelu zarządzania domenami. Domena będzie miała status oczekujący oznaczony symbolem szarej, zamkniętej kłódki.

Kłódka zmieni kolor na zielony, gdy certyfikat zostanie pomyślnie zainstalowany.

Ważne: Certyfikat SSL może być wygenerowany tylko dla aktywnych domen. Domeny oczekujące na weryfikację rekordów DNS lub CNAME nie będą posiadały certyfikatu do chwili ich pozytywnej weryfikacji. Instalacja certyfikatu rozpocznie się automatycznie, z chwilą, gdy domena zostanie aktywowana. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania domen do Twojego konta i zarządzania nimi, kliknij tutaj.