Jak działa filtr Segment dynamiczny?

Ten filtr służy do targetowania określonych kontaktów w Twoim cyklu. W zakładce Szczegóły możesz skonfigurować filtr tak, aby kierował akcje do właściwego segmentu klientów będących częścią cyklu.

Jako podstawę możesz użyć już istniejącego segmentu lub skonfigurować nowy segment, korzystając z parametrów dostępnych w zakładce Szczegóły. Opcja utworzenia nowego segmentu jest ustawieniem domyślnym dla tego elementu.

Jeśli zdecydujesz się stworzyć nowy segment, najpierw musisz wybrać jedną lub kilka list, a następnie określić sekwencje autoresponderów i datę subskrypcji. Następnie możesz zawęzić segment, dodając jeden lub wiele warunków lub grupy warunków.

Dodaj warunki, aby segmentować kontakty na listach. Dodaj grupy warunków, aby podzielić kontakty na segmenty na podstawie różnych list, sekwencji autoresponderów lub dat subskrypcji. Możesz tworzyć segmenty dynamiczne na podstawie poniższych warunków:

 • Imię
 • E-mail
 • Lokalizacja
 • Wartość pola dodatkowego
 • Webinary

Filtr posiada ścieżki „jeśli tak” (zielona) oraz „jeśli nie” (czerwona). Jeśli dołączysz kolejny element do pozytywnej ścieżki, dotrą do niego tylko kontakty spełniające określony przez Ciebie warunek. Pozostałe kontakty przejdą do elementu połączonego ze ścieżką negatywną.

Jak skonfigurować właściwości segmentu dynamicznego?

Dokładne kroki zależą od tego, czy chcesz użyć istniejącego segmentu, czy utworzyć nowy.

Użycie istniejącego segmentu

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że stworzyłeś segmenty w swoim koncie. Jeśli tego nie zrobiłeś, opcja wykorzystania istniejących segmentów nie będzie dostępna.

 1. Z rozwijanej listy wybierz Użyj istniejącego segmentu.

Zobaczysz rozwijaną listę z Twoimi zapisanymi segmentami.

wybór istniejącego segmentu.
 1. Rozwiń listę i wybierz segment, którego chcesz użyć.
wybór segmentu.

Konfiguracja jest zakończona, kiedy element dodany do cyklu wyświetli nazwę wybranego segmentu.

skonfigurowany element.

Tworzenie nowego segmentu

Masz kilka opcji, w zależności od tego, jak bardzo konkretny ma być segment.

Dodawanie jednego warunku

 1. Wybierz listę, cykl autorespondera oraz datę subskrypcji. Skorzystaj z rozwijanego menu, aby dla każdej z tych kategorii wybrać odpowiednią opcję.
 2. Kliknij Dodaj warunek i wybierz warunek, który chcesz zastosować.
 3. Użyj opcji Spełniający wszystkie lub Spełniający którekolwiek (gdy pracujesz z jednym warunkiem, nie ma znaczenia, którą opcję wybierzesz).

Właśnie utworzyłeś swoją pierwszą grupę warunków. Możesz teraz dodać więcej warunków do tej grupy lub dodać osobne grupy warunków.

Dodawanie wielu warunków

 1. Po wykonaniu kroków 1-3 opisanych powyżej kliknij Dodaj warunek.
 2. Wybierz Spełniający wszystkie, jeśli chcesz stworzyć mniejszy i bardziej szczegółowy segment. Wybierz Spełniający którekolwiek, aby uzyskać większą i szerszą listę.

Możesz zastosować do 8 warunków jednocześnie. Aby usunąć warunek, kliknij ikonkę X znajdującą się obok niego.

Dodawanie grupy warunków

 1. Po skonfigurowaniu pierwszej grupy warunków wybierz Dodaj grupę warunków.
 2. Wybierz operator ORAZ-LUB.

Możesz utworzyć do 8 grup warunków. Operator wybrany dla pierwszej i drugiej grupy warunków jest później dodawany automatycznie.

Aby usunąć grupę warunków, kliknij ikonkę X znajdującą się obok niej.

Jak utworzyć grupy warunków z operatorami ORAZ-LUB?

Operator ORAZ zawęża wyniki pierwszej grupy warunków, ponieważ wszystkie wyszukiwane hasła muszą znajdować się w końcowym segmencie. Operator LUB rozszerza wyniki pierwszej grupy warunków, ponieważ dowolne z wyszukiwanych haseł są obecne w końcowym segmencie.

Na przykład, jeśli utworzysz filtr, który szuka mężczyzn ORAZ osób mieszkających w Australii, utworzony segment obejmie mężczyzn mieszkających w Australii.

działanie operatora oraz.

Jeśli utworzysz filtr, który szuka mężczyzn LUB osób mieszkających w Australii, segment obejmie zarówno mężczyzn, jak i Twoich australijskich subskrybentów.

działanie operatora lub.