Jak dobra jest dostarczalność Twoich e-maili?

Począwszy od lutego 2024 r., Gmail i Yahoo wprowadzają nowe wymagania dotyczące uwierzytelniania, które wymagają użycia własnej domeny uwierzytelnionej DKIM ze wzmocnionym DMARC.

GetResponse zdecydowanie zaleca wszystkim nadawcom używanie jako pola nadawcy adresów e-mail z własnych domen wysyłających oraz skonfigurowanie zarówno DKIM, jak i DMARC.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych modyfikacji, zapoznaj się z naszym wpisem na blogu:
Zmiany w uwierzytelnianiu Gmaila i Yahoo: Wszystko, co musisz wiedzieć

Często spotykamy się z pytaniami o jakość naszego współczynnika dostarczalności. Ponieważ dostarczalność zależy od wielu czynników, w tym od treści wiadomości, wskaźnik dostarczalności może się różnić w przypadku każdej wysyłki. Jednak w kwestii wszystkich naszych klientów łącznie, możemy z dumą powiedzieć, że nasz ogólny wskaźnik dostarczalności wynosi obecnie 99%.

Osiągnięcie takiego wyniku jest możliwe wyłącznie w przypadku stosowania najlepszych praktyk email marketingowych zdefiniowanych przez organizacje takie jak M3AAWG, CSA i Signal Spam. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Dokumentacja dla nadawców i dostawców usług email | M3AAWG.

GetResponse wspiera dostarczalność swoich Klientów również poprzez: członkostwo w M3AAWG, CSA i Signal Spam; wykorzystywanie uznanych w branży technologii – SpamAssassin i SpamHaus; przestrzeganie wszystkich wymogów regulacyjnych, takich jak RODO i CAN-SPAM.

Miej na uwadze, że wyniki testów dostarczalności oprogramowania do wysyłki wiadomości email udostępniane przez profesjonalnych testerów mogą się różnić w zależności od metody badania.

W świecie email marketingu dostarczalność jest ściśle powiązana z reputacją. Im lepsza reputacja, tym lepsza dostarczalność.

Zasady dostarczania e-maili i polityka GetResponse

W ciągu dwóch ostatnich dekad GetResponse wypracowało bardzo dobre relacje z największymi dostawcami usług internetowych (ISP). Nie byłoby to możliwe bez naszej surowej polityki dotyczącej importów, ZEROWEJ tolerancji dla SPAMU, szeregu narzędzi do zarządzania bazą adresową, śledzenia wysyłek i przetwarzania adresów e-mail, do których nie da się dostarczyć wiadomości oraz egzekwowania najlepszych praktyk.

Jako współdzielona platforma do e-mail marketingu, umożliwiamy użytkownikom korzystanie z naszych serwerów i adresów IP w celu zarządzania dostarczaniem wiadomości do wszystkich Twoich klientów. Zaletą współdzielonej puli adresów IP jest fakt, że już od pierwszego dnia korzystania z konta możesz wysyłać wiele wiadomości dzięki bardzo dobrej reputacji naszych adresów IP.

Reputacja nadawcy

Reputacja nadawcy jest relacją, którą budujemy z dostawcami usług e-mailowych (ESP), aby zwiększać dostarczalność i utrzymywać ją na wysokim poziomie. Im lepsza jest nasza reputacja, tym większe szanse na to, że Twoja wiadomość zostanie dostarczona prosto do skrzynek odbiorców. Na dostarczalność ma wpływ wiele czynników: jakość ruchu wysyłanego z danego adresu IP, domena, a także jakość treści wysyłanych przez konkretnego nadawcę (czyli reputacja adresu nadawcy).

Adres IP i reputacja domeny

Reputacja adresu IP i domeny jest pod stałą kontrolą odpowiedniego zespołu GetResponse, który egzekwuje dobre praktyki, kontroluje statystyki i zawiesza konta użytkowników nadużywających naszego systemu.

Adresy IP GetResponse

Jeżeli chcesz je sprawdzić, skorzystaj ze strony SenderScore.org. Dzięki niej dowiesz się, jak reputacja nadawcy wypada na tle innych i w jaki sposób mogą ją ocenić dostawcy usług pocztowych. Oto aktualny zakres naszych adresów IP:

104.160.64.0/24
104.160.65.0/24
104.160.67.128/25
104.160.68.224/27
104.160.69.0/26

Rekord SPF powinien wyglądać następująco:

v=spf1 mx a include:_spf.getresponse.com -all

Dowiedz się więcej