Jak działa funkcja automatycznej walidacji numeru telefonu?

Nasz system sprawdza poprawność numerów telefonu wprowadzanych do Twojej bazy danych przez formularze, landing pages oraz importy. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wszystkie dane są zweryfikowane i można ich używać.
Przydatne porady:
1. Upewnij się, że numery telefonu subskrybentów są wprowadzane w poprawnym formacie, który zawiera numer kierunkowy kraju:
– +1 000 itd.
– +48 111 itd.
2. Jeżeli importujesz bazę adresową, która zawiera pole dodatkowe odpowiedzialne za TELEFON, możesz określić rodzaj danych, na podstawie których automatycznie przypiszemy kod kraju dla numerów z nierozpoznanym kodem kraju. Możesz także ustawić domyślny kod kraju z poziomu rozwijalnej listy.
3. Jeżeli dodawany numer nie zawiera numeru kierunkowego kraju, nasz mechanizm walidacji spróbuje ustalić właściwy kod. System zadziała na innych istniejących danych zgodnie z następującymi regułami:
– System zdefiniuje kod kraju dla numeru telefonu na podstawie przypisanego subskrybentowi pola dodatkowego „Country”. Taki kod zostanie automatycznie dodany do numeru telefonu.
– Jeżeli subskrybent nie posiada pola „Country”, system poszuka adresu IP subskrybenta i wysunie wniosek na podstawie geolokalizacji (funkcja ta jest niedostępna dla zapisów przez API i importów przez FTP).
– Jeżeli żaden z powyższych warunków nie został spełniony, system użyje prefiksu +1, aby podjąć próbę walidacji wprowadzonego numeru telefonu.
4. System nie będzie dodawał numerów, dla których walidacja się nie powiodła. Dzięki temu Twoja baza będzie pozbawiona błędnych numerów takich jak „123456” itp.