Jak przygotować plik do importu?

Przed rozpoczęciem importu listy kontaktów zalecamy sprawdzenie i zastosowanie się do poniższej listy. Dzięki temu upewnisz się, że proces przesyłania pliku przebiegnie poprawnie.

Rozszerzenie

Przesyłany plik musi posiadać wspierane przez nas rozszerzenie. Pamiętaj o następujących punktach podczas przygotowywania pliku do importu:

  • Plik importu musi być zapisany w jednym z następujących rozszerzeń: CSV, TXT, VCF, XLS, XLSX, ODS. Używaj przecinków, średników lub tabulatora do wydzielania kolumn danych.
  • Plik musi być zakodowany w standardzie UTF-8.
  • Rozmiar pliku nie może przekraczać 50 MB.
  • Jeśli w Twoim pliku znajdują się wartości pól dodatkowych, upewnij się, by ich długość nie przekraczała 255 znaków. Dłuższe wartości przytniemy na 255. znaku. Uwaga : Ograniczenie 255 znaków ma zastosowanie wyłącznie dla pól tekstowych. Zdefiniowane wartości pól dodatkowych (takie jak adres IP, telefon czy pola typu URL) posiadają własne ograniczenia związane z samym rodzajem danego pola.
  • Jeśli chcesz, żeby nasz system automatycznie przypisał pole Imię , pamiętaj o utworzeniu w importowanym pliku nazwy kolumny tytule „name”. Jeśli nagłówki pozostałych kolumn będą pasować do nazw pól dodatkowych w Twoim koncie GetResponse, nasz system też je automatycznie ze sobą połączy. Kolumna o nazwie Email jest przypisywana automatycznie do kolumny z adresami email niezależnie od tego, czy plik importu zawiera odpowiednio nazwany nagłówek, czy nie. Nieprzypisane pola dodatkowe są oznaczone znakiem „?”.
  • Nasz system zaimportuje tylko pierwszy arkusz przesyłanego dokumentu posiadającego kilka arkuszy.

Pole wymagane

Przesyłany plik, oprócz poprawnego formatowania, musi zawierać pole wymagane. Przed przesłaniem pliku upewnij się, że:

  • Twój plik importu zawiera kolumnę z adresami email ,
  • na każdy kontakt przypada jeden adres email w kolumnie dla adresów email,
  • adresy email Twoich kontaktów są kompletne.

Nasz system nie będzie w stanie dodać niekompletnych lub niepoprawnie sformatowanych adresów takich jak „jan@aol”, „krzysztofaol.com” czy „aol.com” (zamiast „jan@aol.com”.

Znaki specjalne (np. !#$%^&( )|,), puste pole lub adresy email zawierające ponad 128 znaków spowodują tzw. błąd składni. Ten błąd zostanie też wywołany pustymi wierszami, które nie zawierają żadnych danych.

Pola dodatkowe

Wraz z polami dodatkowymi możesz importować wartości tych pól. Nie ma możliwości importowania wartości wielokrotnego wyboru w przypadku pól dodatkowych.

Korzystanie z domyślnych wartości podstawowych pól dodatkowych

W jednym z etapów przesyłania pliku możesz do swoich danych przypisać pola dodatkowe, które już istnieją w Twoim koncie GetResponse. Pamiętaj, że wartości podstawowych pól dodatkowych muszą pasować do wartości importowanych przez Ciebie pól dodatkowych.

PRZYKŁAD: Możesz przypisać pole Gender do wartości z kolumny Twoich danych. Domyślne wartości dla pola „gender” oznaczającego „płeć” to w Twoim koncie albo „Male” (mężczyzna), albo „Female” (kobieta). Jeśli importujesz wartości „man” i „woman”, to te informacje nie zostaną przesłane z powodu niezgodności danych.

Pamiętaj o właściwym dopasowaniu wartości również dla pola Currency (waluta) oraz dla pola Country (kraj).

Numer telefonu

Jeżeli numer telefonu nie zawiera prefiksu z numerem kierunkowym kraju, dopasujemy go według kryteriów określanych podczas etapu przypisywania pól do kolumn danych.

Daty

Jeżeli chcesz zaimportować pole dodatkowe z datą, używaj wyłącznie formatu RRRR-MM-DD (np. 2017-01-15).