Jak przypisywać pola dodatkowe podczas importu? Video

Jeżeli importowana przez Ciebie lista zawiera wartości pól dodatkowych, to musisz je przydzielić do pól dodatkowych, które posiadasz w swoim koncie GetResponse. W trakcie tego etapu importu możesz także tworzyć nowe pola dodatkowe i przydzielać do nich importowane dane. Ten etap można ukończyć po przesłaniu listy, jej skopiowaniu i wklejeniu lub po połączeniu się z innym serwisem.

Przesłane adresy email i pola dodatkowe (o ile jakieś są) zostaną wyświetlone w formie tabeli. Kolumna Email jest przypisywana automatycznie. Jeżeli chcesz automatycznie przypisać pole Name, pamiętaj o umieszczeniu w importowanym pliku nagłówka kolumny o tytule „name”.

Jeśli nagłówki pozostałych kolumn będą pasować do nazw pól dodatkowych w Twoim koncie GetResponse, nasz system też je automatycznie ze sobą połączy. Nieprzypisane pola dodatkowe są oznaczone znakiem „?”. Przewiń w prawo i w lewo, aby zobaczyć wszystkie kolumny. Wybierz opcję Wróć, aby cofnąć się do etapu wyboru pliku.

Uwaga: na stronie wyświetli się 20 pierwszych rzędów, ale zaimportujemy pola ze wszystkich kolumn – nawet jeśli nie widzisz ich na ekranie importu.

Co zrobić z nieprzypisanymi polami dodatkowymi?

1. Rozwiń menu Przypisz pole.
2. Wybierz jedną z trzech dostępnych opcji:
– Wybierz pole dodatkowe z listy,
– Wybierz opcję Pomiń i nie importuj,
– Stwórz pole dodatkowe. Uwaga: na tym etapie możesz tworzyć wyłącznie tekstowe pola dodatkowe.
3. Jeżeli chcesz pominąć przypisywanie pól dodatkowych do pól nieprzypisanych, zaznacz opcję Pomiń kolumny ze znakiem “?”.
4. Gdy skończysz przypisywać pola dodatkowe, kliknij przycisk Importuj.