Jak dodać listę kontaktów do konta GetResponse MAX? MAX

Istnieją dwie metody dodania listy do konta MAX, w zależności od rozmiaru importowanego pliku:

  • dla plików do 50 MB, możesz użyć importu dostępnego w Kontakty > Dodaj kontakty.
  • dla plików większych niż 50 MB, możesz użyć importu FTP.

W tym artykule wyjaśnimy, jak dodać import pliku do 50MB. Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić import większych plików, przejdź do instrukcji jak importować pliki przez FTP.

Zanim rozpoczniesz

Przygotuj plik do importu. Sprawdź i zastosuj się do tej listy, aby plik został zaimportowany poprawnie

Aby zaimportować listę kontaktów, należy skonfigurować szczegóły importu oraz dopasować wartości pól dodatkowych z pliku do pól dodatkowych w koncie GetResponse. Możesz to zrobić w następujący sposób:

Konfiguracja szczegółów importu

1. Przejdź do Kontakty > Dodaj kontakty, aby otworzyć stronę importu.
2. Wybierz listę docelową. Jeśli na danej liście utworzony jest cykl autorespondera, możesz wybrać dzień do którego kontakty zostaną dodane.
3. Wybierz Dodaj plik, importuj z serwisów lub wklej wiele adresów.
4. W zakładce Prześlij plik dodaj plik, który chcesz dodać. Możesz:

  • przeciągnąć plik bezpośrednio z dysku na obszar przesłania pliku lub
  • kliknąć Wybierz plik, aby wybrać plik z komputera.

5. Zdecyduj, co zrobić z zaimportowanymi danymi. Możesz:

  • dodać nowe kontakty i zaktualizować dane istniejące,
  • dodać jedynie nowe kontakty,
  • tylko zaktualizować dane istniejących kontaktów.

6. Określ, czy chcesz wymagać podwójnej, czy pojedynczej zgody dla tego importu. Możesz wymagać dodatkowego potwierdzenia od swoich kontaktów podczas przesyłania listy bez zmiany ustawień listy z pojedynczego na podwójne potwierdzenie.7. Potwierdź, że masz pozwolenie na dodanie tych osób na Twoją listę.
8. Kliknij Dalej, aby rozpocząć mapowanie pól dodatkowych.

Mapowanie pól dodatkowych

Podczas mapowania informujesz GetResponse, które pola dodatkowe GetResponse użyć, aby zapisać dane przypisane do Twoich kontaktów.
Przeczytaj więcej o mapowaniu pól dodatkowych.

Kiedy skończysz, kliknij Importuj. Statystyki ukończoncych importów możesz sprawdzić w zakładce Statystyki importów.

Analiza statystki importów

Statystyki importów zawierają pasek postępu danego importu oraz liczbę kontaktów zaakceptowanych oraz odrzuconych.
Przeczytaj więcej na temat statystyki importów

Pamiętaj: statystyki importów dla importów FTP zawierają też status Zastąpione. Wskazuje on, ile kontaktów zostało usuniętych z listy docelowej, gdyż nie było ich w zaimportowanych pliku.