Jak importować pliki przez FTP? MAX

Import przez FTP pozwala zaimportować plik większy niż 50 MB. Metoda ta dostępna jest tylko dla kont MAX. W tym artykule wyjaśniamy, jak przeprowadzić import przez FTP. Przejdź do artykułu Kiedy przeprowadzić import FTP, aby przeczytać więcej na ten temat.

Aby przeprowadzić import przez FTP:

 1. Zaloguj się do serwera, używając danych do logowania.
 2. Dodaj plik do jednego z czterech katalogów:
 • /sync_contacts/standard/
 • /sync_contacts/insert/
 • /sync_contacts/update/
 • /sync_contacts/replace/

Katalog wybiera się w zależności od tego, co chcesz aby stało się z zaimportowanym plikiem. Każdy katalog zawiera folder (tryb): standard, insert, update i replace. Działają one w następujący sposób:

 • Insert
  Dodaje tylko nowe kontakty (te, które są w pliku, ale nie ma ich na liście docelowej). Pozostałe kontakty zostaną pominięte.
 • Update
  Aktualizuje istniejące kontakty (te, które są zarówno w pliku jak i liście docelowej). Pozostałe kontakty zostaną pominięte.
 • Standard
  Dodaje nowe kontakty lub aktualizuje istniejące.
 • Replace
  Działa tak samo jak tryb standardowy, ale dodatkowo usuwa wszystkie kontakty, których nie ma w pliku, a są na liście docelowej.

Przykład

Przyjmijmy, że plik przygotowany do importu zawiera takie informacje:

„name”,”email”,”ip”,”hobby”,”pet”,”pet”
„John”,”john@example.com”,”1.2.3.4″,”Racing”,”cat”,”dog”

Chcesz przeprowadzić aktualizację istniejących kontaktów na liście. Aby to zrobić, dodaj plik o takiej samej nazwie, jak nazwa techniczna. Możesz znaleźć nazwę techniczną pod nazwą listy.

Zrzut ekranu pokazujący, gdzie można znaleźć nazwę techniczną listy

Jest to ciąg cyfr i liter, wygląda tak: 89fc19d6e97656d57an88913ea07c95a – więc podążając za tym przykładem, nazwa pliku byłaby 89fc19d6e97656d57an88913ea07c95a.csv i należy go przesłać do następującego katalogu:

/sync_contacts/standard/

W rezultacie, dane kontaktu john@example.com na liście zostaną zaktualizowane.

Pamiętaj, że gdy rozpoczniesz aktualizację danych, nie będzie możliwe przerwanie lub zatrzymanie tego procesu. Plik zostanie automatycznie usunięty po ukończeniu importu. Możesz sprawdzić pasek postępu importu w Kontakty > Statystyki importów.