Kiedy importować plik przez FTP? MAX

Konto MAX umożliwia import pliku .CSV większego niż 50 MB przez FTP. Twój Opiekun Konta wyposaży Cię w potrzebne dane: adres serwera, login oraz hasło.

Przejdź do Jak importować pliki przez FTP aby przeczytać instrukcje na ten temat. Jeśli chcesz dodać mniejszy plik, możesz wykorzystać metodę Dodaj plik w menu Kontakty.

Podczas importu przez FTP możesz zdecydować, czy chcesz:

  • dodać nowe kontakty do istniejącej listy,
  • aktualizować istniejące kontakty,
  • dodać nowe kontakty i aktualizować istniejące,
  • dodać nowe kontakty oraz usunąć te, których nie ma w pliku, a są na liście docelowej.

Jeśli masz utworzony cykl autorespondera dla danej listy, zaimportowane kontakty zostaną zapisane do cyklu (aktualizacja istniejących kontaktów przez FTP nie zmienia dnia cyklu przypisanego do aktualizowanego kontaktu).

Pamiętaj, że poniższe czynności nie mogą być zrealizowane przez import FTP:

  • nie można aktualizować adresów email istniejących kontaktów oraz
  • nie można aktualizować subscription IP istniejących kontaktów. GeoIP jest jednak aktualizowane za każdym razem, gdy GetResponse wykryje jego zmianę.