Czym się różni Zespół od funkcji multi-user?

Funkcja multi-user zmieniła nazwę na Zespół. Zespół, podobnie jak multi-user, pozwala dawać innym osobom dostęp do konkretnych części Twojego konta w ramach przydzielonej im roli. Główną różnicą między narzędziami multi-user i Zespół jest sposób tworzenia roli. W ramach funkcji multi-user wybierałeś indywidualne dostępy i ich zakresy. W ramach działania funkcji Zespół odpowiesz na kilka pytań, które pozwolą Ci zdecydować, do których części konta nowi użytkownicy mają mieć dostęp i co będą mogli w tych miejscach zrobić – wszystko zgodnie z rolą, którą pełnią w firmie.

Zanim zaczniesz korzystać z Zespołu, zapoznaj się z kilkoma zasadami:

 • w Zespole jesteś właścicielem konta, a dodawane przez Ciebie osoby to współpracownicy,
 • Zespół oferuje 3 wstępnie zdefiniowane (domyślne) role: administratora, grafika i marketera,
 • Zespół pozwala przydzielić każdemu współpracownikowi tylko jedną rolę – nie można przydzielać kilku ról do jednej osoby,
 • nie możesz już edytować wstępnie zdefiniowanych (domyślnych) ról. Jeżeli chcesz dla danej osoby samodzielnie skonfigurować rolę – stwórz całkowicie nową rolę.

Co się stanie z rolami utworzonymi w funkcji multi-user?

Osoby, którym nadałeś dostęp do konta w ramach funkcjonalności multi-user, zachowają go także w Zespole w nowej platformie GetResponse. Wszystkie role utworzone w narzędziu multi-user pojawią się na stronie Zarządzaj rolami w panelu Zespołu w formie ról własnych.
Z łatwością odróżnisz role utworzone w w ramach funkcji multi-user od pozostałych, ponieważ do nazwy roli zostało dodane słowo „przeniesiona”:
– role domyślne są wyświetlane w formacie „Przeniesiona (nazwa roli)”, np.: Przeniesiona (Księgowy),
– zmodyfikowane role domyślne są wyświetlane w formacie „Przeniesiona (nazwa roli + zmodyfikowana)”, np.: Przeniesiona (Księgowy zmodyfikowana)
– role użytkownika (czyli utworzone przez użytkownika) są wyświetlane w formacie „Przeniesiona (nazwa roli)”, np.: Przeniesiona (Copywriter)
– role własne z niestandardowymi uprawnieniami są wyświetlane w formacie „Przeniesiona (Niestandardowe uprawnienia dla nazwa@przyklad.pl)”
– współpracownicy, którzy w funkcji multi-user mieli przydzielone kilka ról, teraz będą mieć jedną, połączoną rolę, zgodną z zestawem przydzielonych dostępów. To ujednolicenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów grup, które można było przydzielić w funkcji multi-user. Nazwa nowej roli będzie wyświetlona w formacie „Przeniesiona (nazwy ról)”, np.: Przeniesiona (Grafik, Copywriter).

W większości przypadków, dostępy dla przeniesionych ról będą identyczne jak dotychczas w narzędziu multi-user. Istnieje jednak możliwość, że niektórzy współpracownicy będą mieć nieco inny zakres dostępów w Zespole, jeśli przydzielona im rola została ujednolicona lub jeśli posiadane w wcześniej uprawnienia różnią się od tych oferowanych przez Zespół. Zapoznaj się z nowymi rolami i dostępami, aby zdecydować, czy chcesz dokonać zmian.

Czy wstępnie zdefiniowane role są takie same w funkcjach multi-user i Zespół?

Wstępnie zdefiniowane role w funkcji Zespoł mogą się różnić od domyślnych ról w funkcji multi-user. Poza zmianami w nazwie (np. „marketing manager” to teraz „marketer”), zestaw dostępów może być mniejszy lub większy w stosunku do poprzednich ustawień.

Czym są dostępy w Zespole?

Dostępy są nadawane w zależności od tego, czy współpracownik ma mieć możliwość korzystania z konkretnej części Twojego konta. Przykład: poprosimy Cię o informację, czy chcesz, aby współpracownicy mieli dostęp do formularzy.

Czy osoby z tą rolą mogą korzystać z formularzy?
Nie, nie mają dostępu do formularzy
Tak, mogą projektować i publikować formularze (pełna kontrola)

Jeśli zaznaczysz odpowiedź „nie”, użytkownik nie zobaczy w koncie tej funkcji. Jeśli wybierzesz drugą opcję , współpracownik będzie miał pełen dostęp do formularzy i możliwości tego narzędzia.

W przypadku niektórych narzędzi, takich jak Zarządzanie kontaktami, Email marketing, możesz dać współpracownikom pełną kontrolę lub ograniczyć dostęp do funkcji jedynie do określonych zadań lub obszarów (podobnie jak robiłeś to dotychczas, wybierając zakres uprawnień, jakie chcesz nadać: „brak dostępu”, „odczyt” czy „odczyt+zapis”).

Zarządzanie kontaktami

W tej sekcji określisz, do których list, kontaktów i segmentów będą mieć dostęp współpracownicy i w jakim stopniu będą mogli z niego korzystać. Zadamy Ci pytanie „Czy osoby z tą rolą mogą pracować ze wszystkimi listami kontaktów i segmentami, czy tylko z wybranymi?” i damy trzy możliwe odpowiedzi:

 • Mogą wyświetlać jedynie wybrane listy

  Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz, aby współpracownicy mogli korzystać tylko z wybranych list. Współpracownicy będą mogli używać tych list przy tworzeniu formularzy, landing pages lub newsletterów. Zobaczą te listy na stronie Zarządzaj listami, ale nie będą mogli edytować szczegółów listy, wyszukiwać kontaktów ani wyświetlać lub edytować ich danych. Uwaga: listy wybierzesz podczas dodawania współpracownika.

 • Mogą wyświetlać i zarządzać kontaktami na wszystkich istniejących i przyszłych listach

  Ta odpowiedź oznacza, że współpracownicy będą mogli:

  • bezpośrednio dodawać, importować i kopiować kontakty,
  • wyszukiwać kontakty,
  • tworzyć segmenty,
  • wyświetlać szczegóły kontaktów,
  • wyświetlać i edytować ustawienia list,
 • Mogą wyświetlać, eksportować i zarządzać kontaktami na wszystkich istniejących i przyszłych listach
  To oznacza, że współpracownicy będą mieć dostęp do wszystkich powyższych funkcji i do opcji *eksportuj kontakty**.

Email marketing

W tej sekcji zdecydujesz, jakie dostępy chcesz nadać współpracownikom korzystającym z newsletterów i autoresponderów.

 • Nie mają dostępu do newsletterów
  Wybierz tę opcję, jeżeli współpracownicy nie mają otrzymać dostępu do Email marketingu.
 • Mogą projektować newslettery, ale nie mogą ich wysyłać.
  Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał zaakceptować każdą wiadomość roboczą przed jej wysyłką.
 • Mogą projektować i wysyłać wszystkie rodzaje wiadomości do wszystkich istniejących i przyszłych list (pełna kontrola)
  „Pełna kontrola” oznacza, że współpracownicy mogą tworzyć kopie newsletterów, archiwizować je i mieć nieograniczony dostęp do takich stron jak Zarządzaj autoresponderami itd. Tacy współpracownicy będą mogli zrobić wszystko w zakresie email marketingu.

Poprosimy Cię także o sprecyzowanie, czy współpracownicy mają mieć dostęp do statystyk email marketingowych (w tym statystyk newsletterów i subskrypcji).

Marketing automation

W tej sekcji określisz, czy chcesz dać współpracownikom dostęp do marketing automation.
– Nie, nie mają dostępu do marketing automation
Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby współpracownicy mieli możliwość tworzenia cykli automation lub wiadomości automation.
– Wybierz odpowiedź „tak”, aby pozwolić współpracownikom:
– tworzyć i publikować cykle automation,
– tworzyć nowe wiadomości automation,
– korzystać ze wszystkich formularzy, wiadomości, list i segmentów, aby ustawiać szczegóły poszczególnych elementów w cyklu.

Masz jeszcze wątpliwości?