Jak dodać współpracownika?

Zanim rozpoczniesz…

  • Możesz dodać do konta ograniczoną liczbę współpracowników. Po osiągnięciu limitu, będziesz musiał zwiększyć łączną liczbę osób, które mają dostęp do Twojego konta.
  • Jeżeli chcesz przydzielić danemu współpracownikowi własną rolę, upewnij się, że wcześniej ją utworzyłeś. Zrobisz to na stronie Role.

Aby dodać współpracownika, wprowadź jego dane kontaktowe i określ, którą rolę chcesz mu przydzielić:

  1. Przejdź do menu Profil > Zespół.
  2. Kliknij przycisk Dodaj współpracowników.
  3. Wprowadź dane współpracownika. Uwaga: pamiętaj o wpisaniu unikalnego adresu email współpracownika – w przeciwnym razie dodanie go nie będzie możliwe.
  4. Przydziel współpracownikowi rolę. Jeżeli wybrana rola zawiera dostęp do konkretnych list kontaktów, będziesz musiał je wybrać. Jeśli chcesz sprawdzić role wstępnie zdefiniowane w koncie, wybierz opcję Pokaż wstępnie zdefiniowane role. W wyskakującym okienku możesz zobaczyć szczegóły każdej roli i wybrać tę, która Ci odpowiada.
  5. Kliknij przycisk Dodaj.

Do każdego dodanego współpracownika wyślemy wiadomość z prośbą o utworzenie hasła. Po utworzeniu hasła, współpracownik będzie mógł zacząć korzystać z konta.