Jakie role mogę przydzielać współpracownikom?

System oferuje dwa rodzaje ról, które można przydzielać współpracownikom:

 • Wstępnie zdefiniowane role: Administrator, Marketer oraz Grafik. Każda z tych ról ma określony zestaw zdefiniowanych dostępów.
 • Własne role – stworzone przez Ciebie role na podstawie wybranych dostępów, które chcesz nadać współpracownikom.

Jakie wstępnie zdefiniowane role mogę przydzielać współpracownikom?

Każda wstępnie zdefiniowana rola daje współpracownikom dostęp do konkretnych elementów konta. Role posiadają różny zakres dostępów – w zależności od wybranych dla nich uprawnień. Uprawnienia umożliwiają przeglądanie wcześniej utworzonych treści (bez możliwości zarządzania nimi) lub zarządzanie nimi (edycję, dodawanie, tworzenie).

Administrator

Przydziel tę rolę współpracownikom, którzy mają mieć pełen dostępu do konta (poza sekcją Moje płatności). Administratorzy mają dostęp do wszystkich narzędzi i mogą zarządzać wszystkimi funkcjami w koncie.

Marketer

Przydziel tę rolę współpracownikom, którzy mają mieć dostęp do konkretnych narzędzi w koncie. Współpracownicy z rolą Marketer będą mogli:

 • edytować swoje dane: imię, nazwisko i adres email,
 • tworzyć i wysyłać newslettery,
 • tworzyć i publikować landing pages (bez dostępu do panelu zarządzania własnymi domenami),
 • tworzyć i publikować formularze,
 • tworzyć, planować i prowadzić webinary.

Grafik

Przydziel tę rolę współpracownikom, którzy mają być odpowiedzialni za projektowanie newsletterów, formularzy czy landing pages. Współpracownicy z rolą Grafik będą mieć dostęp do edycji newsletterów, ale nie będą mogli ich wysyłać. To samo dotyczy formularzy i landing pages – będą mieć możliwość tworzenia projektów, lecz nie będą mogli ich publikować.

Masz możliwość sprawdzania i zatwierdzania przygotowanych newsletterów. Zrobisz to na stronie Moderuj wiadomości (aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do artykułu „Gdzie mogę sprawdzić newslettery przygotowane przez grafika?„). Aby sprawdzić zaprojektowane landing pages i formularze, przejdź na strony Zarządzaj stronami lub Zarządzaj formularzami.

W jaki sposób tworzyć własne role?

Funkcja Zespół pozwala tworzyć nieograniczoną liczbę ról. Własne role charakteryzują się tym, że to Ty decydujesz o zakresie ich dostępów. Wystarczy, że odpowiesz na serię kilku pytań, dzięki którym określisz części konta, z których będzie mógł korzystać Twój współpracownik i wskażesz, jaki będzie zakres jego uprawnień (brak dostępu, dostęp częściowy lub pełny dostęp). Uwaga: jeżeli dasz współpracownikowi dostęp do marketing automation, ale ograniczysz mu dostęp do innych funkcji w koncie, będzie mógł wykorzystać w cyklu automation elementy, do których normalnie nie ma dostępu. Udzielenie dostępu do marketing automation jest równorzędne z nadaniem dostępu do wszystkich list kontaktów. Taki współpracownik może też tworzyć i wysyłać newslettery.

Jeżeli chcesz stworzyć rolę, zaloguj się do konta GetResponse i wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź do menu Profil >> Zespół.
 2. Kliknij przycisk Dodaj rolę na stronie Zarządzaj rolami.
 3. Wprowadź nazwę roli. Warto tutaj dobrze opisać dodawaną rolę, np „redaktor bloga” albo „recenzent”.
 4. Wybierz dostępy dla danej roli poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących dostępów do wybranych narzędzi GetResponse.
 5. Kliknij przycisk Stwórz.

Przejdź na stronę Zarządzaj rolami, aby je wyświetlać i edytować. Po utworzeniu roli możesz dodać współpracownika i nadać mu tę rolę. Pamiętaj, że każdy współpracownik może mieć przydzieloną tylko jedną rolę.