Czy mogę dać komuś dostęp do mojego konta?

Tak, możesz dać innym osobom dostęp do konkretnych części Twojego konta. Zrobisz to za pomocą dodatku Zespół, który pozwala dodawać współpracowników. Jako właściciel konta, możesz zarządzać uprawnieniami poszczególnych współpracowników. Funkcja zespół umożliwia:

Możesz przydzielać osoby z zespołu zarówno wstępnie zdefiniowane, jak i własną rolę – w zależności od trybu pracy, strategii biznesowej i podziału obowiązków w Twojej organizacji. Każda z osób może otrzymać określone uprawnienia, odpowiadające jej zakresowi obowiązków. W tym celu możesz używać wstępnie zdefiniowanych ról albo tworzyć zupełnie nową rolę i dopasowywać je do swoich potrzeb.

Załóżmy, że pracujesz z zespołem składającym się z administratora, grafika i copywritera. Administrator nadzoruje cały proces, grafik projektuje szablony newsletterów, a copywriter tworzy do nich treści. W takim wypadku możesz skorzystać z dwóch wstępnie zdefiniowanych ról – administratora oraz grafika – i dodatkowo stworzyć nową, własną rolę: copywritera.

Każda z tych ról daje współpracownikowi dostęp do konkretnych części konta (co oznacza, że nie będzie widział sekcji, do których nie ma dostępu). Każdy współpracownik otrzymuje unikalny login i hasło do konta GetResponse. Hasło może zostać zresetowane w każdej chwili. Dla bezpieczeństwa, współpracownicy nie mogą przejść do menu Moje płatności ani zmieniać swoich adresów e-mail.

Gdzie mogę uzyskać dostęp do tej funkcji?

Jeśli posiadasz konto Email Marketing, upewnij się, że najpierw zakupiłeś dodatek Zespół. Pakiet Email Marketing nie zawiera opcji dodawania użytkowników. Przejdź do naszych materiałów pomocniczych, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat dodawania funkcji do konta lub zmiany liczby użytkowników z dostępem do niej.

Aby uzyskać dostęp do strony zarządzania Zespołem:

 1. Rozwiń menu Profil i kliknij Zespół. To zabierze cię do strony zarządzania Zespołem.

 2. Użyj zakładek w menu bocznym, aby przejść do:
  1. Zarządzaj użytkownikami, gdzie możesz aktywować użytkowników i przypisać im role.
  2. Zarządzaj rolami, gdzie możesz dodawać użytkowników oraz dodawać i przypisywać im role.

Co oznaczają uprawnienia w Zespole?

Uprawnienia są przyznawane na podstawie dostępu użytkowników do określonych obszarów w koncie. Na przykład: poprosimy Cię o poinformowanie nas, czy chcesz, aby użytkownicy mieli dostęp do formularzy:

Czy użytkownicy mogą pracować z Formularzami?

 • Nie, nie mają dostępu do formularzy
 • Mogą projektować formularze, ale nie mogą ich publikować. Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał przejrzeć wszystkie wersje robocze formularzy przed ich opublikowaniem
 • Tak, mogą projektować i publikować formularze (pełna kontrola)

Jeśli wybierzesz “nie”, nie zobaczą tej funkcji w widoku swojego konta. Jeśli wybierzesz “tak”, będą mieli pełen dostęp do tej funkcji i jej funkcjonalności.

Prosimy o poinformowanie nas, czy chcesz dać użytkownikom pełną kontrolę nad funkcją, czy ograniczyć ją do określonych zadań lub obszarów (podobnie do poziomów uprawnień, które ustawiałeś, wybierając “zablokowane”, “tylko widok” lub “widok i edycja”) dla następujących funkcjonalności:

Konto

Czy użytkownicy mogą edytować swoje imię, nazwisko lub numer telefonu?

 • Nie, mogą jedynie wyświetlać te dane
 • Tak, mogą w pełni zarządzać swoimi danymi

Pole nadawcy (adres email)

Czy użytkownicy mogą przeglądać i edytować “pole nadawcy” konta GetResponse?

 • Nie
 • Tak

Pole zgody

Czy użytkownicy mogą tworzyć i edytować pola zgody?

 • Nie
 • Tak
Kontakty

Przeglądanie i używanie list kontaktów

Czy użytkownicy mogą przeglądać i używać wszystkich list kontaktów?

 • Nie, mogą wyświetlać i korzystać tylko z wybranych list.
 • Tak, mogą przeglądać i używać wszystkie istniejące i przyszłe listy. Będziesz mógł zdefiniować dodatkowe uprawnienia.

Dodawanie i tworzenie list i kontaktów

Czy użytkownicy mogą dodawać, przenosić lub kopiować kontakty, a także tworzyć listy?

 • Nie
 • Tak

Edytowanie szczegółów kontaktów

Czy użytkownicy mogą edytować dane kontaktowe, pola dodatkowe i tagi?

 • Nie, nie mają dostępu.
 • Mogą edytować tylko dane kontaktowe.
 • Tak, mogą edytować szczegóły kontaktu i zarządzać polami dodatkowymi i tagami.

Eksportowanie kontaktów

Czy użytkownicy mogą eksportować kontakty i listy?

 • Nie
 • Tak

Higiena list i listy wykluczeń

Czy użytkownicy mogą pracować z higieną list i listami wykluczeń?

 • Nie, nie mają do nich dostępu.
 • Tak, mogą blokować, usuwać i wykluczać kontakty za pomocą higieny list i list wykluczeń.

Usuwanie kontaktów

Czy użytkownicy mogą usuwać kontakty i listy?

 • Nie
 • Tak

Segmenty

Czy użytkownicy mogą pracować z segmentami?

 • Nie, nie mogą pracować z segmentami, ale nadal mogą korzystać z zaawansowanego wyszukiwania.
 • Tak, mogą tworzyć, przeglądać i usuwać segmenty.
Email marketing

Newslettery i autorespondery

Jak użytkownicy mogą pracować z newsletterami?

 • Nie mają dostępu do newsletterów
 • Mogą projektować newslettery, ale nie mogą ich wysyłać.
  Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał zaakceptować każdą wiadomość roboczą przed jej wysyłką.
 • Mogą projektować i wysyłać wszystkie rodzaje wiadomości do istniejących i przyszłych list (pełna kontrola)
 • Mogą projektować i wysyłać wszystkie rodzaje wiadomości do istniejących i przyszłych list. Mogą również zatwierdzać lub odrzucać wiadomości utworzone przez innych użytkowników (pełna kontrola)
Kampanie AI

Tworzenie kampanii AI i zarządzanie nimi

Czy użytkownicy mogą pracować z kampaniami AI?

 • Nie, nie mają dostępu do kampanii AI
 • Tak, mogą tworzyć kampanie AI i zarządzać nimi. Uwaga: Aby użytkownicy mogli wysyłać i publikować newsletter, autoresponder i landing page wygenerowane dla kampanii, muszą mieć do tego uprawnienia. Uprawnienia te są zarządzane oddzielnie w sekcji Email marketing i Landing pages.
Marketing automation

Cykle i wiadomości automation

Czy użytkownicy mogą pracować z marketing automation?

 • Nie, nie mają dostępu do marketing automation
 • Tak. Użytkownicy z tą rolą mają dostęp do wszystkich sekcji konta, aby tworzyć cykle automation, listy, wiadomości, formularze i landing pages. Udzielenie dostępu do automation nadpisze wcześniej ustawione restrykcje do przeglądania i używania tych funkcjonalności.
Lejek konwersji

Czy użytkownicy mogą tworzyć lejki i zarządzać nimi?

 • Nie, nie mają dostępu do lejków konwersji
 • Tak. Użytkownicy mogą tworzyć nowe lejki i zarządzać istniejącymi (pełna kontrola)
Landing pages

Czy użytkownicy mogą pracować z landing pages?

 • Nie, nie mają dostępu do landing pages
 • Mogą projektować landing pages, ale nie mogą ich publikować.
  Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał zaakceptować wersję roboczą każdej landing page przed jej publikacją.
 • Tak, mogą projektować i publikować landing pages (pełna kontrola)
Formularze

Czy użytkownicy mogą pracować z formularzami?

 • Nie, nie mają dostępu do formularzy
 • Mogą projektować formularze, ale nie mogą ich publikować. Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał przejrzeć wszystkie wersje robocze formularzy przed ich opublikowaniem
 • Tak, mogą projektować i publikować formularze (pełna kontrola)
Webinary

Czy użytkownicy mogą planować i organizować webinary?

 • Nie, nie mają dostępu do webinarów
 • Mogą planować webinary, projektować zaproszenia i wysyłać zaproszenia (jeśli mają uprawnienia do realizowania wysyłek)
Czaty

Wiadomości i zarządzanie ustawieniami czatu

Jak użytkownicy mogą pracować z funkcją Czaty?

 • Nie mają dostępu do Czatów
 • Mogą rozpoczynać nowe czaty, przeglądać aktywne i zamknięte czaty, przeglądać statystyki i edytować awatar (rola konsultanta)
 • Mają pełen dostęp administratora do Czatów, w tym do ustawień
Integracje i API

Czy użytkownicy mają dostęp do integracji i klucza API?

 • Nie mają dostępu do integracji ani klucza API
 • Mogą uzyskać dostęp do integracji, ale nie do klucza API
 • Mają dostęp do integracji i klucza API (pełna kontrola)
Szybkie wiadomości transakcyjne

Wiadomości, ustawienia i statystyki

Czy użytkownicy mogą pracować z szybkimi wiadomościami transakcyjnymi?

 • Nie, nie mają dostępu do szybkich wiadomości transakcyjnych
 • Tak. Użytkownicy mogą tworzyć i edytować wiadomości, a także wyświetlać podgląd i zmieniać ustawienia szybkich wiadomości transakcyjnych. Mogą również przeglądać statystyki wiadomości (pełna kontrola).
Zarządzanie użytkownikami i rolami w koncie

Zespół

Czy użytkownicy mogą zarządzać użytkownikami i rolami w koncie?

 • Nie, nie mają dostępu do funkcji Zespół.
 • Tak, mogą dodawać i zarządzać użytkownikami i rolami użytkowników.
Kreator stron

Tworzenie witryny i zarządzanie nią

Czy użytkownicy mogą pracować z Kreatorem stron?

 • Nie, nie mają dostępu do Kreatora stron.
 • Tak, mają pełen dostęp. Mogą tworzyć, edytować i publikować strony. Mogą również zarządzać ustawieniami i przeglądać statystyki.
Formularze i pop-upy

Tworzenie oraz zarządzanie formularzami i pop-upami

Czy użytkownicy mogą pracować z formularzami i pop-upami?

 • Nie, nie mają dostępu do funkcji Formularze i pop-upy.
 • Tak, mają pełen dostęp. Mogą projektować oraz publikować formularze i pop-upy, zarządzać ustawieniami i przeglądać statystyki.
Ecommerce

Sklepy, produkty i zamówienia

Czy użytkownicy mogą pracować ze sklepami, produktami i zamówieniami?

 • Nie, nie mają dostępu.
 • Tak, mogą tworzyć i zarządzać sklepami i produktami oraz przeglądać informacje o zamówieniach.
Płatne reklamy i odbiorcy reklam

Tworzenie płatnych reklam i zarządzanie nimi

Czy użytkownicy mogą pracować z płatnymi reklamami?

 • Nie, nie mają dostępu.
 • Tak, mają pełny dostęp. Mogą tworzyć reklamy i zarządzać nimi.

Tworzenie odbiorców reklam i zarządzanie nimi

Czy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Grup odbiorców reklam?

 • Nie, nie mają dostępu.
 • Tak, mogą tworzyć i eksportować grupy odbiorców reklam oraz zarządzać nimi.
Raporty

Przeglądanie i generowanie raportów

Jak użytkownicy mogą pracować z raportami?

 • Nie mają dostępu.
 • Mogą przeglądać raporty.
 • Mogą przeglądać, generować i pobierać raporty.

Nadal się zastanawiasz?