Czy mogę dać komuś dostęp do mojego konta?

Tak, możesz dać innym osobom dostęp do konkretnych części Twojego konta. Zrobisz to za pomocą dodatku Zespół, który pozwala dodawać współpracowników. Jako właściciel konta, możesz zarządzać uprawnieniami poszczególnych współpracowników. Funkcja zespół umożliwia:

Możesz przydzielać osobom z zespołu zarówno wstępnie zdefiniowane, jak i własne role – w zależności od trybu pracy, strategii biznesowej i podziału obowiązków w Twojej organizacji. Każda z osób może otrzymać określone uprawnienia, odpowiadające jej zakresowi obowiązków. W tym celu możesz używać wstępnie zdefiniowanych ról albo tworzyć zupełnie nowe role i dopasowywać je do swoich potrzeb.

Załóżmy, że pracujesz z zespołem składającym się z administratora, grafika i copywritera. Administrator nadzoruje cały proces, grafik projektuje szablony newsletterów, a copywriter tworzy do nich treści. W takim wypadku możesz skorzystać z dwóch wstępnie zdefiniowanych ról – administrator oraz grafik – i dodatkowo stworzyć nową, własną rolę: copywriter.

Każda z tych ról daje współpracownikowi dostęp do konkretnych części konta (co oznacza, że nie będzie widział sekcji, do których nie ma dostępu). Każdy współpracownik otrzymuje unikalny login i hasło do konta GetResponse. Hasło może zostać zresetowane w każdej chwili. Dla bezpieczeństwa, współpracownicy nie mogą przejść do menu Moje płatności ani zmieniać swoich adresów email.