Czy mogę dać komuś dostęp do mojego konta?

Tak, możesz dać innym osobom dostęp do konkretnych części Twojego konta. Zrobisz to za pomocą dodatku multi-user, który pozwala dodawać współpracowników. Jako właściciel konta, możesz zarządzać uprawnieniami poszczególnych współpracowników. Funkcja multi-user umożliwia:

Możesz przydzielać osobom z zespołu zarówno wstępnie zdefiniowane, jak i własne role – w zależności od trybu pracy, strategii biznesowej i podziału obowiązków w Twojej organizacji. Każda z osób może otrzymać określone uprawnienia, odpowiadające jej zakresowi obowiązków. W tym celu możesz używać wstępnie zdefiniowanych ról albo tworzyć zupełnie nowe role i dopasowywać je do swoich potrzeb.

Załóżmy, że pracujesz z zespołem składającym się z administratora, grafika i copywritera. Administrator nadzoruje cały proces, grafik projektuje szablony newsletterów, a copywriter tworzy do nich treści. W takim wypadku możesz skorzystać z dwóch wstępnie zdefiniowanych ról – administrator oraz grafik – i dodatkowo stworzyć nową, własną rolę: copywriter.

Każda z tych ról daje współpracownikowi dostęp do konkretnych części konta (co oznacza, że nie będzie widział sekcji, do których nie ma dostępu). Każdy współpracownik otrzymuje unikalny login i hasło do konta GetResponse. Hasło może zostać zresetowane w każdej chwili. Dla bezpieczeństwa, współpracownicy nie mogą przejść do menu Moje płatności ani zmieniać swoich adresów email.