Jak zmienić liczbę osób mających dostęp do mojego konta?

Pakiet Email Marketing nie zawiera opcji dodawania współpracowników, ale daje możliwość dokupienia dodatku Zespół. W pakiecie Marketing Automation dostęp do konta może mieć łącznie trzech użytkowników (właściciel konta i dwóch współpracowników), a w pakiecie Ecommerce Marketing – pięciu użytkowników (właściciel konta i czterech współpracowników). Jeżeli chcesz dać dostęp do konta większej liczbie osób niż przewiduje Twój plan cenowy, dodatek Zespół pozwala na dodanie 5 współpracowników więcej. Koszt dodatku wynosi 80 PLN miesięcznie za 5 współpracowników. Opłata za dodatek będzie pobierana co 30 dni, do momentu wyłączenia automatycznego odnawiania dodatku. Po zakupie dodatku zyskasz możliwość dodawania pojedynczych współpracowników w cenie 20 PLN za każdego z nich.

Posiadacze kont Email Marketing, którzy zakupili dodatek i chcieliby dodać jeszcze więcej użytkowników, mają opcję ulepszenia konta do planów Marketing Automation lub Ecommerce Marketing. Oprócz funkcji Zespół, plany Marketing Automation i Ecommerce Marketing oferują do 5 aktywnych stron internetowych, webinary, które możesz prowadzić odpowiednio dla 100 i 300 uczestników, oraz budowanie cyklów automation od początku. Różnice między funkcjami naszych planów możesz zobaczyć naszej stronie z cenami.

Zakup dodatku

 1. Rozwiń menu Profil i wybierz opcję Moje płatności.
 2. Przejdź do sekcji Dodatki.
 3. Znajdź dodatek Zespół i kliknij przycisk Kup teraz.
 4. Zaznacz zgodę na obciążenie karty kredytowej dodatkową opłatą.

Po zakupie funkcji Zespół, w menu Dodatki pojawi się widget z włączoną opcją automatycznego odnawiania. Zobaczysz tam również informację o liczbie dodanych przez Ciebie współpracowników.

Zmniejszanie liczby współpracowników z dostępem do Twojego konta

Jeżeli dodałeś już maksymalną liczbę współpracowników, na którą pozwala limit funkcji zespół, przed ustawieniem nowego limitu musisz usunąć niektórych współpracowników. Uwaga: Dalej będziesz mieć dostęp do treści stworzonych przez usuniętych współpracowników. Jeżeli w przyszłości znów dodasz ich do swojego konta, nie będą mieli dostępu do swoich wcześniejszych projektów.

Aby usunąć współpracownika:

 1. Rozwiń menu Profil i wybierz opcję Zespół.
 2. Kliknij przycisk Zarządzaj dostępami.
 3. Rozwiń menu Akcje przy imieniu wybranego współpracownika i wybierz opcję Usuń.
 4. Potwierdź wybór.

Po usunięciu współpracowników będziesz mógł zmniejszyć limit dodatku zespół. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do widgetu Zespół na stronie Dodatki.
 2. Kliknij przycisk Zmień, który znajduje się obok obecnej liczby współpracowników.
 3. Przesuń suwak, aby zmienić całkowitą liczbę współpracowników z dostępem do konta.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wyłączanie dodatku Zespół

Jeżeli chcesz wyłączyć dodatek, przejdź do menu Profil > Moje płatności > Dodatki i wyłącz opcję automatycznego odnawiania dodatku.