Czym są zdarzenia i jak z nich korzystać?

Zdarzenia opisane w tym artykule to nowa i inna funkcja niż zdarzenia używane na ten moment w cyklach automation.

Czym są zdarzenia w GetResponse?

Zdarzenia tworzone są, aby odpowiedzieć na potrzebę reakcji wobec zachowania odwiedzających na stronie internetowej, przez:

 • zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika,
 • używanie i odpowiadanie na nie poprzez funkcjonalności i kanały w ramach GetResponse (w tym momencie mogą być używane w pop-upach).

Na ten moment zdarzenia mogą być zarejestrowane tylko na stronie przeglądarki używającej Web Connect, który przesyła je bezpośrednio do GetResponse w celu operacji na segmentach użytkownika.

Jakie zdarzenia możesz teraz stworzyć?

Obecnie możesz skorzystać z dwóch wydarzeń:

 • viewItem – reakcja oparta na wyświetleniu danego produktu,
 • viewCategory – reakcja oparta na wyświetleniu jakiegokolwiek produktu z wybranej kategorii.

Jak używać zdarzeń, aby uruchomić pop-upy stworzone w GetResponse?

Możesz to zrobić podczas tworzenia pop-upów opartych na wyświetleniu produktu, korzystając z naszego edytora formularzy pop-up.

W jaki sposób zdarzenia są przesyłane do GetResponse?

Cały proces wymaga:

 1. Stworzenia sklepu.
 2. Uzyskania ID sklepu.
 3. Payload’u dla każdego zdarzenia.

Przykład pojedynczej reakcji:

 • W każdej reakcji pola produkt i kategoria zawierają ID produktów, które wskażesz w formularzu pop-up.
  Ważna uwaga: aby używać później tych identyfikatorów do wyzwalania reakcji na stronie internetowej, musisz użyć tych samych danych.
 • Jeśli wybierzesz wiele produktów/kategorii, spełnienie warunku będzie działało na zasadzie ALBO. W związku z tym, jeśli wskażesz produkt A, produkt B, kategorię A i kategorię B, a w polu ile razy? wskażesz dokładnie 5 razy, wtedy jeśli odwiedzający zobaczy produkt A 5 razy i ani razu produkt B, kategorię A lub kategorię B, warunek będzie uznany za spełniony.
 • Uruchomienie oparte jest na zdarzeniach viewItem i viewCategory, które Ty (lub integracja e-commerce) możesz wywołać kodem JavaScript na Twojej stronie internetowej. Są to dwa oddzielne zdarzenia, wystąpienie zdarzenia viewItem nie oznacza automatycznie wystąpienia zdarzenia viewCategory (i vice versa), muszą być one oddzielnie i wyraźnie uruchomione, gdy odwiedzający wejdzie odpowiednio na stronę produktu lub kategorii.
  Zarówno kod Web Connect i kod wywołania zdarzenia muszą pojawić się na obu stronach.

Aby wyzwolić reakcję viewItem lub viewCategory, umieść następujący kod JavaScript (gdziekolwiek na stronie, ale poniżej tagu <script> zawierającego snippet Web Connect):

GrTracking('importScript', 'ec');
GrTracking('viewItem', {
  product: {
    id: 'productIdPointedInGetResponseInTriggers',
  },
}); // trigger viewItem
// or
GrTracking('viewCategory', {
  id: 'categoryIdPointedInGetResponseInTriggers',
});

Powyższy przykład operuje jedynie na wymaganych polach z interfejsu reakcji viewItem i viewCategory, pełny interfejs wygląda tak:

GrTracking('importScript', 'ec');
GrTracking('viewItem', {
  shop: {
    id: 'shopIdOptional',
  },
  product: {
    id: 'productIdPointedInGetResponseInTriggers',
  },
}); // trigger viewItem
// lub
GrTracking('viewCategory', {
  shop: {
    id: 'shopIdOptional',
  },
  id: 'categoryIdPointedInGetResponseInTriggers',
});

Ograniczenia

Zdarzenia e-commerce (zarówno jak inne zdarzenia używane dla wywołania pop-upów) są zbierane i przechowywane w przeglądarce odwiedzającego. Dotyczy to w szczególności subdomen, zdarzenia między subdomenami nie mogą być używane, np. zdarzenia zebrane przez klienta na stronie https://example.myshop.com nie będą dostępne na stronie https://blog.myshop.com.

Zdarzenia są dostępne dopóki odwiedzający nie wyczyści historii przeglądania. Są kolekcjonowane od momentu umieszczenia kodu Web Connect na Twojej stronie, razem z wprowadzeniem odpowiednich metod, które uruchamiają zdarzenie (lub od momentu aktywowania integracji, która zrobi to za Ciebie. Dodatkowo, zdarzenia między integracjami nie mogą być wykorzystane).

Przyszłe funkcjonalności:

Planujemy ciągły rozwój zdarzeń, aby mogły być wykorzystywane do:

 • budowania możliwości prezentowania treści użytkownikom na podstawie zebranych zdarzeń poprzez edytor cyklu automation (lub w przyszłości edytor cyklu zdarzeń):
  • możliwość wielokrotnego procesowania zdarzeń w cyklu automation, aby odpowiednio pokierować użytkownika na inne ścieżki na podstawie jego aktywności,
  • umożliwienia klientom dostępu do predefiniowanych zestawów przetwarzania zdarzeń, na przykład: obsługa zdarzeń e-commerce/produktowych oraz komunikacja mająca na celu, na przykład, przywrócenie koszyków zakupowych,
 • aktywizacji niezdecydowanych użytkowników przez oferowanie kuponów, zniżek, rekomendacji itp., analiza efektywności tych akcji,
 • wspierania procesu przez testy A/B dla zdefiniowanych ścieżek zdarzeń.