Co to znaczy, że mój import jest niezgodny z polityką GetResponse?

Import niezgodny z polityką GetResponse oznacza, że znaczna część bazy zawiera niepożądane adresy email. Nie możemy realizować wysyłek do tych adresów, gdyż spowoduje to pogorszenie reputacji oraz obniżenie dostarczalności pozostałych klientów naszej platformy. Wykorzystujemy współdzieloną pulę adresów IP dla wszystkich klientów, więc używanie ryzykownych adresów email może wpłynąć negatywnie nie tylko na Twoją dostarczalność, ale i na dostarczalność wszystkich naszych klientów.

Jakie rodzaje adresów mogą być niezgodne z naszą polityką?

Istnieje wiele rodzajów problematycznych adresów email, które są niezgodne z polityką GetResponse:

  • zwroty, niepoprawne domeny, nieznany użytkownik,
  • adresy znajdujące się na wewnętrznych i zewnętrznych listach zablokowanych,
  • adresy osób, które często oznaczają wiadomości jako spam,
  • adresy funkcyjne.

Zwykle wskazuje to na fakt, że lista jest stara, słabej jakości lub zawiera adresy osób, które nie wyraziły zgody na dodawanie ich do list wysyłkowych.

Upewnij się, że nie importujesz adresów, które wypisały się z listy lub zwrotów z poprzednich wysyłek (na przykład zwrotów z uwagi na nieistniejący adres). Większość dostawców usług email udostępnia takie dane podczas eksportu.

Jak mogę naprawić swoją listę?

W pierwszej kolejności ustal, czy importowany plik zawiera adresy osób, które wyraziły zgodę na dodanie ich do listy. Innymi słowy, każdy kontakt musi udzielić jednoznacznej zgody na otrzymywanie wiadomości od Ciebie. Taka zgoda powinna być udzielona nie wcześniej niż 6 miesięcy temu, jeśli w tym czasie nie było żadnego kontaktu z osobami na liście. Jeśli adresy na liście zostały zgromadzone ponad 6 miesięcy temu i nigdy nie nastąpił kontakt z tą listą, oznacza to, że lista jest stara i zgody nie są już ważne.

Upewnij się, że Twoja baza kontaktów jest aktualna. Do odrzucenia importu najczęściej dochodzi, gdy lista nie jest właściwie utrzymywana lub po prostu jest bardzo stara i uległa przedawnieniu. Lekceważona higiena listy zwiększa szanse na to, że lista zawiera błędne adresy.

Sugerujemy wybranie najświeższej części listy. Innymi słowy, wybierz tylko kontakty, które zostały pozyskane w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub takie, które w tym czasie otworzyły jakiekolwiek Twoje wiadomości. Może to pomóc wykluczyć adresy, które spowodowały odrzucenie listy. Spróbuj ponowić import używając tej części listy, aby sprawdzić, czy będzie on skuteczny.

Lista zablokowanych funkcjonowała pod nazwą „czarna lista”.