Co oznacza współczynnik kliknięć do otwarć (CTOR)?

Począwszy od lutego 2024 r., Gmail i Yahoo wprowadzają nowe wymagania dotyczące uwierzytelniania, które wymagają użycia własnej domeny uwierzytelnionej DKIM ze wzmocnionym DMARC.

GetResponse zdecydowanie zaleca wszystkim nadawcom używanie jako pola nadawcy adresów e-mail z własnych domen wysyłających oraz skonfigurowanie zarówno DKIM, jak i DMARC.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych modyfikacji, zapoznaj się z naszym wpisem na blogu:
Zmiany w uwierzytelnianiu Gmaila i Yahoo: Wszystko, co musisz wiedzieć

CTOR oznacza współczynnik kliknięć do otwarć. Wskazuje on, ile osób spośród tych, którzy otworzyli Twoje wiadomości kliknęło w link w nich zawarty. CTOR obliczany jest poprzez podzielenie liczby unikalnych kliknięć przez liczbę unikalnych otwarć, a następnie pomnożenie wyniku przez 100 w celu pokazania go w procentach. CTOR jest najlepszym wskaźnikiem, aby sprawdzić jak efektywna jest Twoja kampania.

Czemu CTOR jest tak ważny?

CTOR pomaga określić czy szablon, treść i linki z Twojej wiadomości są ciekawe dla jej odbiorców. Jeśli są, wówczas subskrybenci będą aktywnie reagować na Twoje wiadomości. Nasz raport wskazuje, że dobrze zaprojektowana wiadomość powinna mieć współczynnik kliknięć do otwarć na poziomie 8-13%.

Co jeśli mam niski współczynnik kliknięć do otwarć?

Jeśli Twoje wiadomości notują wysoki wskaźnik otwarć, lecz niski CTOR, zwróć uwagę aby:

  • Linki w Twoich wiadomościach były poprawne.
  • Przyciski (CTA) były dobrze widoczne.
  • Twoje wiadomości były wysyłane do poprawnych list lub segmentów.
  • Treść Twoich wiadomości była wysokiej jakości.