Dynamic Content

Automatyczne wstawianie do szablonu wiadomości wskazanych fragmentów tekstu, na podstawie wartości określonych cech przypisanych poszczególnym subskrybentom; Jest to jedna z głównych technologii umożliwiających indywidualizację.