Reklama mailowa

Metoda reklamowania przy użyciu wiadomości e-mail, gdzie odbiorca reklamy zgodził się na otrzymywanie jej. To jedna z metod rozwinięta przez marketerów, która eliminuje wady email marketingu. Jeśli wykorzystuje się potwierdzoną subskrypcję, treści wysyłane do konsumentów są przez nich „oczekiwane”. Odmiennie niż w przypadku niechcianych reklam zakłada się, że odbiorca chce otrzymywać dane treści. Tego typu reklamy są bardziej osobiste i odpowiednie dla konsumentów niż reklamy nietargetowane.

Reklamowanie przy użyciu potwierdzonej subskrypcji różni się od kampanii e-mailowych tym, że używa się przeważnie szablonów z krótką wiadomością, wysyłanych jednorazowo. Taki format jest korzystny dla konsumentów z uwagi na fakt, iż otrzymują oni tylko odpowiednie dla nich reklamy ze znanego źródła. Dostawcy reklam zaś korzystają z reklam mailowych poprzez dodatkowy, niskobudżetowy kanał dystrybucyjny, zaletą, którego jest zwrot z inwestycji.