Promocja emailowa

Promocja emailowa to typowa forma email marketingu, która skupia się na uzyskaniu od odbiorcy natychmiastowej reakcji. Wygląd i treść wiadomości prowadzą czytelnika przez perswazyjny proces, który zakończony jest sprzedażą. Sprzedaż nie określa jedynie zakupu, ale również zapis, pobranie pliku, rejestrację i tym podobne.

Promocje emailowe przeważnie polegają na oferowaniu zniżek lub innego rodzaju zachęt do zakupienia produktu, lub usługi, lub też do zapisu na listę, rejestracji, pobrania pliku lub wykonania innej czynności, która będzie skutkowała zyskiem dla sprzedającego. Z tego względu treść i wygląd wiadomości skupia się na przekonaniu odbiorcy do podjęcia natychmiastowych działań, często w określonym czasie. W odróżnieniu od kampanii emailowych promocje są zazwyczaj ograniczone czasowo z uwagi na zniżki i oferty specjalne.