Jak mogę personalizować emaile?

GetResponse umożliwia personalizację każdej wiadomości, abyś mógł dopasować je do każdego odbiorcy z osobna.

Kliknij dowolny element tekstowy w Edytorze wiadomości i ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić personalizację.

Następnie kliknij ikonę personalizacji (znajdziesz ją po prawej stronie, obok przycisków dodania linku lub znaków specjalnych) i wybierz dowolne pole z listy.

W wiadomościach możesz używać następujących wyrażeń:
[[firstname]] – wyświetla imię kontaktu (wszystko do pierwszej spacji w polu „name”)

[[name]] – wyświetla imię i nazwisko kontaktu

[[lastname]] – wyświetla nazwisko kontaktu (wszystko po pierwszej spacji w polu „name”)

[[email]] – wyświetla adres email kontaktu

[[responder]] – wyświetla nazwę Twojej listy

[[ip_address]] – wyświetla adres IP kontaktu

{{CONTACT "message_from_email"}} – wyświetla adres email nadawcy

[[remove]] – wyświetla link do strony rezygnacji z subskrypcji

[[change]] – wyświetla link do aktualizacji danych kontaktu

[[view]] – wyświetla link do wersji online wiadomości

Media społecznościowe:

[[facebook]] [[twitter]] [[linkedin]] [[pinterest]]  [[googleplus]] – wstaw linki do mediów społecznościowych, aby ułatwić odbiorcom udostępnianie wiadomości znajomym

Geolokalizacja:

[[geo country]] [[geo country code]]  [[geo region]] [[geo postal]]oraz [[geo postal code]] – wyświetlają dane geolokalizacyjne na podstawie adresu IP kontaktu. Pamiętaj, że te dane mogą być nieprecyzyjne z powodu konfiguracji niektórych dostawców usług internetowych.

Jeżeli chcesz spersonalizować temat wiadomości, w kreatorze wiadomości przejdź do kroku Ustawienia, kliknij opcję Personalizacja i wybierz dowolne pole.

Aby użyć pola, wybierz je z listy albo wpisz jego nazwę w podwójnych kwadratowych nawiasach, np.:

[[favoritecolor]] – wyświetla wartość pola “favoritecolor” (ulubiony kolor).

[[shoesize]] – wyświetla wartość pola “shoesize” (numer buta).

Jeśli chcesz użyć wstępnie zdefiniowanych pól, zrobisz to za pomocą znacznika [[pre fieldname]], użycie wyrażenia [[pre_nazwapola]] (np. [[pre phone]]) lub poprzez wybór odpowiedniego pola z listy Personalizacja.

Inne przydatne opcje:

Fallback

Możesz zdefiniować wartość domyślną, która zostanie wpisana do wiadomości w przypadku, gdy dany kontakt nie ma przypisanej żadnej wartości w polu dodatkowym. Przykład:

Twój ulubiony kolor to [[color fallback="Twoja słodka tajemnica"]].

Takie wyrażenie zostanie wyświetlone jako:
Twój ulubiony kolor to czarny.
(jeśli kontakt wybrał czarny jako swój ulubiony kolor)
albo…
Twój ulubiony kolor to Twoja słodka tajemnica.
(jeśli nie wybrał swojego ulubionego koloru)

Zmiana pisowni

Jeżeli chcesz się upewnić, że pola dodatkowe będą zawsze poprawne gramatycznie, użyj tej opcji. Dzięki temu Twój email będzie wyglądał dobrze bez względu na wprowadzone do pola informacje. Nie znajdziesz w nim TaKiEgO tEkStU 🙂

[[firstname mode="ucfw"]]– “jan” zostanie zamienione na “Jan”

[[name mode="ucfw"]] – “jan kowalski” zostanie zamienione na “Jan Kowalski”

[[fav_activity mode="ucfs"]] – “eMail Marketing Rządzi!” zostanie zamienione na “Email marketing rządzi!”.

Możesz również ujednolicać wielkość liter w całym wyrazie:

[[color mode="lc"]] – “ŻÓłtY” zostanie zamienione na “żółty”

[[color mode="uc"]] – “żółty” zostanie zamienione na “ŻÓŁTY”

Fallback + zmiana pisowni

Możesz połączyć te dwie funkcje. Dzięki temu zmienisz stosownie pisownię i od razu skorzystasz z fallbacku. Przykład:

[[name fallback="Przyjaciel" mode="uc"]]

Uwaga: Funkcja fallback nie koryguje wszystkich liter w słowie „Friend”, jest to jedyny wyjątek od reguły.

Wołacz

Aby odmienić polskie imiona w wołaczu użyj [[firstname function="vocative"]], np.

Witaj [[firstname function="vocative"]]!, zostanie wyświetlone jako Witaj Anno!

Data i czas

Korzystaj w wiadomościach z tej opcji, aby informować odbiorców o zakończonych lub zbliżających się wydarzeniach.

Możesz zamieścić aktualną datę za pomocą znacznika [[date format]] lub [[date format="format"]]. Wybierz z poniższej listy jeden z wyróżnionych pogrubionym tekstem formatów daty i wstaw go w miejsce słowa „format”:

short wyświetli MIESIĄC/DZIEŃ/ROK
med wyświetli NAZWĘ MIESIĄCA/DZIEŃ/ROK
long wyświetli NAZWĘ DNIA/NAZWĘ MIESIĄCA/DZIEŃ/ROK
eu1 wyświetli DZIEŃ/MIESIĄC/ROK
eu2 wyświetli ROK-MIESIĄC-DZIEŃ
day wyświetli NAZWĘ DNIA
month wyświetli NAZWĘ MIESIĄCA
time wyświetli GODZINĘ:MINUTY
hour wyświetli GODZINĘ

Przykład:[[date short]] oraz [[date format="short"]] wyświetli dzisiejszą datę jako 02/22/2017

Możesz też użyć formatów przesuwanej daty, aby w dynamiczny sposób określić datę konkretnych wydarzeń. Dzięki temu możesz powiadomić odbiorców, kiedy dostaną od Ciebie kolejną wiadomość.

Przykład:
Dzisiaj jest [[date day]].
Kolejny autoresponder zostanie wysłany w [[date format="day" shift="+3 days"]]
To wyrażenie zamieni się na:
Dzisiaj jest poniedziałek. Kolejny autoresponder zostanie wysłany w czwartek.

W zależności od wyniku, jaki chcesz osiągnąć, możesz użyć znaku “+” dla wydarzeń w przyszłości lub znaku “-” dla wydarzeń z przeszłości.

Kolejna opcja to odliczanie czasu do konkretnych wydarzeń (lub liczenie, ile czasu od nich upłynęło). Czas może być liczony w latach (ye), miesiącach (mo), dniach (da), godzinach (ho), minutach (mi) lub sekundach (se). Wartości w nawiasach reprezentują format wybrany do wyświetlenia wybranej jednostki czasowej.

Możesz także spersonalizować wiadomość w oparciu o datę zapisu kontaktu na listę:
{{ADDED_ON "Data zapisu na listę: DAY_ORDINATED MONTH_NAME, (DAY_NAME)"}}
Wyrażenie zostanie zamienione na:
Data zapisu na listę: 11 lipiec, (piątek).

Przykład:
Dzisiaj jest [[date short]].
Pozostało [[timer datetime="2014-01-01"format="da"]] dni do końca roku.

Takie wyrażenie zamieni się na: Dzisiaj jest 02/22/2013. Pozostało 311 do końca roku.

Nasze ostatnie spotkanie odbyło się [[timer datetime="2013-01-01" format="da"]] dni temu
Takie wyrażenie zamieni się na: Nasze ostatnie spotkanie odbyło się 53 dni temu.

Zmiana domyślnej nazwy odbiorcy “Friend” na inną

W tym celu należy użyć kodu dynamicznego. Poniżej znajdziesz przykład:

{{IF "(subscriber_name STRING_EQ 'Friend')"}}Odbiorca (lub dowolne inne słowo){{ELSE}}``[[name]]``{{ENDIF}}

Szczegółowe informacje na temat kodu dynamicznego znajdziesz w zakładce Dynamic Content na stronie strefy deweloperskiej.

Te same zasady mają zastosowanie w przypadku wiadomości typu RSS-to-email. Te wiadomości oferują też więcej pól personalizacyjnych niż zwykłe wiadomości.