Gdzie znajdę funkcję testów A/B?

Funkcja testu A/B jest częścią procesu tworzenia newslettera. W pierwszym kroku tworzenia wiadomości (Ustawienia) na samym dole strony znajdziesz sekcję Ustawienia wysyłki.

Kliknij przełącznik pod funkcją Testy A/B, aby je włączyć – przełącznik powinien być w pozycji „ON”. Gdy to zrobisz, proces tworzenia newslettera zostanie wydłużony o dodatkowe kroki, podczas których określisz typ testu A/B i jego ustawienia.

Jeżeli chcesz wyłączyć test A/B, wróć do pierwszego kroku tworzenia wiadomości jej i przesuń przełącznik na pozycję „OFF”.