Czy mogę zapisać test A/B?

Nie, test A/B to część procesu tworzenia newslettera – nie jest osobnym rodzajem wiadomości. Jeżeli podczas projektowania newslettera ominiesz krok konfiguracji testu A/B, sama wiadomość zostanie zapisana jako wersja robocza. Warianty testu A/B zawsze są częścią stworzonej wiadomości.