Jakie są wymagania stopki maila?

Ten artykuł dotyczy tylko nowego kreatora wiadomości BETA.

Każda wiadomość wysyłana przez GetResponse zawiera automatycznie dodaną stopkę. Stopka to ostatnia część treści, zawierająca kluczowe informacje dla odbiorców, takie jak dane nadawcy.

Stopka może być edytowana, ale nie można jej usunąć. Niektórych części stopki również nie można usunąć.

Te części to:

 • Link do wypisu z listy,
 • Link do zmiany szczegółów kontaktu,
 • Dla klientów z USA i Kanady pełen adres pocztowy.

Link do wypisu z listy automatycznie aktualizuje listę kontaktów, aby upewnić się, że subskrybent, który zrezygnował, nie otrzyma żadnych dalszych wiadomości. Kontakty, które wypisały się z listy, zostaną przeniesione na listę kontaktów nieaktywnych. Jeśli kontakt zmieni swoje dane, zmiany będą od razu widoczne na liście.

Język stopki zależy od języka listy powiązanej z Twoją wiadomością. Pełen adres pocztowy widoczny w stopce również zależy od adresu dodanego w ustawieniach listy.

W jaki sposób stopka wpływa na dostarczalność?

Umieszczenie stopki w wiadomości również wpływa na dostarczalność. Aby uniknąć zaklasyfikowania wiadomości jako spam przez głównych dostawców usług internetowych (ISP), Twój newsletter musi spełniać szereg wymogów prawnych. Jednym z nim jest umieszczenie w wiadomości linku do rezygnacji z subskrybcji, a także, w niektórych krajach, pełnego adresu pocztowego nadawcy.
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj ten artykuł.

Jeśli wiadomość nie zawiera tych elementów, może zostać uznana za spam. Jeśli Twój newsletter zostaje rozpoznany jako spam, natychmiast wpływa to na Twoją dostarczalność i reputację marki, które trudno odzyskać.

Jak edytować stopkę?

Aby edytować stopkę:

 1. Przejdź do zakładki Message style.
 2. Rozwiń sekcję Stopka.
  Ustawienia stopki.

W tej sekcji możesz zmienić następujące ustawienia:

 • Styl tekstu: użyj go, aby stopka miała inną czcionkę, rozmiar i kolor. Możesz także użyć pogrubienia, kursywy lub podkreślenia,
 • Wyrównanie: możesz ustawić wyrównanie do lewej, do prawej i do środka,
 • Kolory linków: wybierz kolor, w którym chcesz wyświetlać linki,
 • Kolor tła: ustaw kolor tła stopki. Możesz wyróżnić go w swojej wiadomości lub ustawić ten sam kolor, co tło wiadomości/sekcji,
 • Margines wewnętrzny: ustaw odstęp między zawartością stopki a obramowaniem sekcji stopki.

Stopkę można również przenieść z dolnej części wiadomości w inne miejsce. Aby to zrobić, przytrzymaj tę ikonkę i przeciągnij stopkę w wybrane miejsce:

Przenieś stopkę.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym jest newsletter i jak skutecznie komunikować się ze swoimi subskrybentami.