Jaka jest polityka zwrotu kosztów w GetResponse?

Darmowy okres próbny: GetResponse oferuje darmowe konto próbne na 30 dni. Przy zakładaniu konta nie jest wymagane podawanie danych rozliczeniowych. Dzięki temu możesz bezpiecznie wypróbować usługę GetResponse przez okres 30 dni. Jeśli zdecydujesz się wykupić płatne konto w trakcie 30 bezpłatnych dni, darmowy okres skończy się, a Twoje konto zostanie zaktualizowane do konta płatnego.

Konto płatne: gdy wykupisz konto płatne lub zaktualizujesz darmowe konto testowe do konta płatnego, system rozliczeniowy GetResponse obciąży Twoją kartę kredytową opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy. Konto odnawiane jest automatycznie co 30 dni (co 360 dni, jeśli wybierzesz konto roczne), a odpowiednia kwota pobierana z Twojej karty kredytowej.

Anulowanie subskrypcji: możesz anulować subskrypcję w każdej chwili, co oznacza, że pobieranie opłat z Twojej karty zostanie natychmiastowo wstrzymane. Pamiętaj jednak, że użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie kwoty już pobrane z karty kredytowej.

Zwroty: GetResponse jest platformą typu pay-as-you-go. Z tego względu nie dokonujemy zwrotów, nawet jeśli anulujesz swoje konto natychmiast po tym, jak obciążymy Twoja kartę kredytową za nowy okres rozliczeniowy. Na przykład, jeśli pobierzemy opłatę 10 sierpnia, a subskrypcja zostanie anulowana 15 sierpnia, użytkownik konta nadal jest odpowiedzialny za uiszczenie opłaty za cały miesiąc (lub rok, jeśli wybrany został plan roczny). Żadne kolejne opłaty nie zostaną naliczone, ale pobrane już kwoty nie zostaną zwrócone.

Traktujemy wszystkich klientów jednakowo, więc nie robimy wyjątków od tej zasady.