Co się stanie, gdy przekroczę dopuszczalny rozmiar bazy adresowej?

W zależności od sposobu dodawania kontaktów, który doprowadził do przekroczenia rozmiaru bazy adresowej, są dwa możliwe scenariusze:

 • możesz wykupić wyższy pakiet (przejść na wyższy plan cenowy), aby zwiększyć limit lub
 • doliczymy do Twojego rachunku opłatę za rozszerzenie bazy.
  Dzięki temu nie stracisz żadnych kontaktów, a Twoje konto będzie wciąż działało.

Kiedy zobaczę opcję wykupienia wyższego pakietu?

Możliwość wykupienia wyższego pakietu, który zwiększy limit kontaktów w koncie, pojawi się podczas importu kontaktów (niezależnie od wybranej metody importu w menu Listy). Będziemy w stanie ocenić, czy importowana lista doprowadzi do przekroczenia limitu. Jeżeli wystąpi takie ryzyko, powiadomimy Cię o tym zaraz po otrzymaniu listy kontaktów, a przed rozpoczęciem weryfikacji importu. Następnie zapytamy, czy chcesz:

 • kupić wyższy pakiet (zobaczysz dostępne opcje cenowe),
 • zaimportować kontakty w ramach aktualnego limitu,
 • anulować cały import.

Kiedy jest naliczana opłata za rozszerzenie bazy?

Opłata za rozszerzenie bazy zostanie naliczona po przekroczeniu dopuszczalnego limitu kontaktów w wyniku:

 • zapisów kontaków na listę na landing page’ach, stronach internetowych, formularzach i webinarach,
 • importu kontaktów poprzez bezpośrednie integracje stworzone w koncie,
 • importu kontaktów przez API,
 • dodania kontaktów przez importy regularne,
 • kopiowania kontaktów na inne listy. UWAGA: Ten sam adres email, dodany na kilka list, jest liczony jako osobny kontakt.

Doliczoną opłatę zobaczysz na koniec każdego cyklu rozliczeniowego, w którym liczba kontaktów przekroczyła dopuszczalny limit. Pamiętaj, że nie jest to jednorazowa opłata – będziemy ją doliczać na koniec każdego cyklu rozliczeniowego, w którym Twoja baza była za duża. UWAGA: Opłaty są naliczane co 30 dni, nawet jeśli korzystasz z rocznego lub dwuletniego abonamentu.

Obliczanie opłaty za rozszerzenie bazy

Opłata ta jest obliczana na podstawie różnicy ceny Twojego obecnego planu i ceny planu, który byłby w stanie obsłużyć aktualny rozmiar listy. Wyjaśnijmy to na przykładzie:

Masz konto GetResponse Email Marketing, w którym dopuszczalny rozmiar bazy adresowej wynosi 1000 kontaktów. Miesięczny koszt takiego pakietu to 59 zł. Uruchamiasz w kwietniu integrację, która stale dodaje nowe kontakty do Twojego konta. W czerwcu rozmiar bazy adresowej przekracza dopuszczalny limit. Co teraz?

Twoja lista kwalifikuje się na następny szczebel pakietu Email Marketing, w którym można mieć bazę 2500 kontaktów za 109 zł miesięcznie. Naliczona przez nas opłata jest różnicą cen pomiędzy tymi planami – 109 zł odjąć 59 zł daje 50 zł. Dlatego do Twojej standardowej opłaty za abonament (59 zł miesięcznie) na koniec czerwca doliczymy do rachunku 50 zł. Ta opłata dodatkowa będzie naliczana co 30 dni. Jeżeli w kolejnym cyklu rozliczeniowym zejdziesz poniżej dopuszczalnego limitu – przestaniemy naliczać opłatę.

Sprawdź nasz cennik, jeżeli nie znasz swojej aktualnej dopuszczalnej liczby kontaktów w koncie i zobacz, jakie mogą się wiązać opłaty z przekroczeniem limitu. Porównasz tam ceny poszczególnych pakietów i samodzielnie obliczysz ewentualne opłaty dodatkowe.

Jakie mam możliwości po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru bazy dopuszczalnego w GetResponse?

Maksymalny dopuszczalny rozmiar bazy adresowej dla pakietów Email Marketing, Marketing Automation i Ecommerce Marketing wynosi 100 tysięcy kontaktów. Jeżeli przekroczysz ten próg, będziemy doliczać do Twojego rachunku 12 zł za każdy rozpoczęty 1000 kontaktów. Opłata ta jest naliczana co 30 dni, nawet jeśli korzystasz z rocznego lub dwuletniego abonamentu. Ostateczna wysokość opłaty zależy od liczby kontaktów dodanych do bazy.
Przykład: dodajesz na listy kontaktów 2507 odbiorców powyżej limitu. Oznacza to, że co 30 dni będziemy doliczać do Twojego salda 36 zł.