Jak wysłać SMS?

Funkcjonalność SMS-ów jest dostępna wyłącznie w planach MAX. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o usłudze GetResponse MAX.

Ze względu na rosnące w skali globalnej ryzyko ataków typu „mass pumping” przy pomocy SMS-ów należy pamiętać, że rozpoczynając kampanię na nowym rynku, za każdym razem powinieneś zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rynku lokalnego bezpośrednio ze strony internetowej naszego dostawcy Vonage. Nie jesteśmy w stanie zapewnić najwyższej jakości dostarczalności bez spełnienia tych wymagań przez naszych klientów, często oznacza to kontakt P2P z Vonage w celu załatwienia formalności:

Funkcje i ograniczenia specyficzne dla kraju – Wsparcie Vonage API

Z Pulpitu przejdź do zakładki SMS. Na stronie Wiadomości SMS kliknij na Stwórz wiadomość SMS, aby stworzyć swoją wiadomość testową. W tym miejscu możesz wpisać jej szczegóły.

Aby stworzyć wiadomość SMS:

  1. Przejdź do zakładki SMS.
  2. Kliknij na Stwórz wiadomość SMS.
  3. Nadaj wewnętrzną nazwę wiadomości.
  4. Wybierz listę, do której wiadomość będzie przypisana.
  5. Dodaj odbiorców poprzez wybranie list(y) oraz pola używanego jako numer odbiorcy.
  6. Wybierz imię nadawcy. Imię będzie widoczne jako nadawca wiadomości.
  7. Wpisz treść swojej wiadomości.
  8. Wybierz ustawienia wysyłki wiadomości i kliknij na Wyślij SMS, aby ją wysłać.

Jaki jest limit ilości znaków dla wiadomości SMS?

Jedna wiadomość używająca znaków ASCII (litery A-Z bez znaków diakrytycznych, interpunkcja oraz cyfry) może zawierać do 160 znaków. Wiadomości używające znaków specjalnych jak emoji i znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) mogą zawierać do 70 znaków. Dłuższe wiadomości są tworzone automatycznie jeżeli ilość znaków przekracza te limity. Dłuższe wiadomości mogą mieć do 1530 znaków lub 670 znaków jeżeli używają znaków diakrytycznych. Dłuższe wiadomości są wysyłane jako kilka wiadomości SMS (do 10 połączonych wiadomości).

Jak mogę użyć emoji w swojej wiadomości?

Aby użyć emoji w swojej wiadomości, kliknij na ikonkę emoji, która widnieje w prawym górnym rogu edytora wiadomości.

Using emoji in SMS.

Pamiętaj: Jedno emoji jest liczone jako dwa znaki w wiadomości.

Jak mogę użyć pola dodatkowe w wiadomości?

Aby dodać personalizację pól dodatkowych w swojej wiadomości, kliknij na ikonkę pola dodatkowego, która widnieje w prawym górnym rogu edytora wiadomości.

Custom field personalization.

Pamiętaj: Pola dodatkowe mogą wydłużyć długość wiadomości, co może wiązać się z wyższymi kosztami wysyłki.

Jak mogę anulować wysyłkę wiadomości SMS?

Aby anulować wysyłkę wiadomości SMS, przejdź do zakładki SMS i kliknij na przycisk Akcji (trzy kropki po prawej stronie) i wybierz Anuluj.