Jak dodać nową nazwę nadawcy?

Funkcjonalność SMS-ów jest dostępna wyłącznie w planach MAX. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o usłudze GetResponse MAX.

Ze względu na rosnące w skali globalnej ryzyko ataków typu „mass pumping” przy pomocy SMS-ów należy pamiętać, że rozpoczynając kampanię na nowym rynku, za każdym razem powinieneś zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rynku lokalnego bezpośrednio ze strony internetowej naszego dostawcy Vonage. Nie jesteśmy w stanie zapewnić najwyższej jakości dostarczalności bez spełnienia tych wymagań przez naszych klientów, często oznacza to kontakt P2P z Vonage w celu załatwienia formalności:

Funkcje i ograniczenia specyficzne dla kraju – Wsparcie Vonage API

Z Pulpitu kliknij na ikonkę profilu i kliknij na Zarządzaj kontem. Następnie kliknij na Nazwa nadawcy SMS i Dodaj nazwę nadawcy.

Aby dodać Nazwę nadawcy SMS:

  1. Kliknij na ikonkę profilu w prawym górnym rogu Pulpitu GetResponse.
  2. Kliknij na Zarządzaj kontem.
  3. Kliknij na Nazwa nadawcy SMS po lewej stronie.
  4. Kliknij na Dodaj nazwę nadawcy.
  5. Wpisz swoją nazwę nadawcy w polu Nazwa.
  6. Zaznacz pole zgody.
  7. Kliknij Dodaj nazwę nadawcy.

Jakie nazwy nadawcy są akceptowane?

Twoja nazwa nadawcy musi być alfanumeryczna i zawierać od 3 do 11 znaków. Tylko małe i duże litery a-z, liczby 0-9 i spacje są zezwolone. Nazwa musi zawierać co najmniej jedną literę i nie może się składać tylko z liczb. Interpunkcja i znaki nie-ASCII nie są dozwolone.

Dlaczego moja nazwa nadawcy SMS musi być zweryfikowana?

Nazwa nadawcy musi być zweryfikowana by zapewnić zgodność z naszym Regulaminem. Weryfikacja może potrwać do 48 godzin.

Czemu potrzebujemy Twojej zgody?

SMS w GetResponse jest dostarczany przez naszego partnera SMSAPI. By umożliwić nam przetwarzanie wiadomości w Twoim imieniu zgodnie z prawem Unii Europejskiej i Polski potrzebujemy Twojej formalnej zgody dla GetResponse i SMSAPI by użyć nazwy twojej firmy podczas wysyłki. Potrzebujemy też deklaracji o Twoim prawie by wykorzystać nazwę jako jej właściciel.

Jakie są dostępne domyślne nazwy nadawcy?

Domyślne nazwy nadawcy dostępne w GetResponse to:

  • Info
  • Promo
  • Test