Jak wybrać odbiorców newslettera?

Odbiorców newslettera możesz wybrać w czwartym kroku tworzenia newslettera ( „Odbiorcy” ). Możesz udoskonalić listę odbiorców poprzez uwzględnienie lub wykluczenie kontaktów lub grup kontaktów utworzonych w Twoim koncie.

W kroku wybierania odbiorców damy Ci możliwość:

 • wybrania konkretnych odbiorców ze swojej listy kontaktów,
 • wybrania pojedynczych lub wszystkich list w koncie,
 • wybrania pojedynczych lub wszystkich segmentów.

Jak dodać kontakty z konkretnych list i segmentów?

 1. Wybierz dowolną liczbę list, do których chcesz wysłać swój newsletter.
 2. Rozwiń menu Wybierz segmenty i wybierz segment adresów, który chcesz dodać do listy odbiorców.
 3. Pole Kontakty w prawej dolnej części strony wskaże Ci, ilu odbiorców jest objętych wybranymi listami i/lub segmentami.
 4. Po wybraniu odbiorców swojej wiadomości kliknij przycisk Kolejny krok. System przeniesie Cię wtedy do kroku Podsumowanie , który jest ostatnim etapem tworzenia newslettera. W tym miejscu możesz zaplanować wysyłkę newslettera.

Jak wysłać newsletter tylko wybranym kontaktom?

 1. Wybierz dowolną liczbę list, aby dodać grupę odbiorców.
 2. Pod napisem Kontakty wybierz opcję Chcę wybrać kontakty samodzielnie . Dzięki temu otworzysz listę swoich kontaktów.
 3. Wybierz pożądane adresy z menu Indywidualni odbiorcy
 4. Kliknij przycisk Gotowe , aby zapisać swój wybór i powrócić do menu Odbiorcy. Liczba w polu Kontakty zostanie zaktualizowana i będzie odzwierciedlać liczbę odbiorców, którzy otrzymają Twój newsletter.
 5. Kliknij przycisk Kolejny krok. System przeniesie Cię wtedy do kroku Podsumowanie , który jest ostatnim etapem tworzenia newslettera. W tym miejscu możesz zaplanować wysyłkę newslettera.

Jeśli chcesz nauczyć się, jak wykluczać kontakty z listy odbiorców, przejdź do artykułu Jak wykluczać kontakty z wysyłki newslettera.

Chcę wybrać kilka list do wysyłki newslettera. Czy kontakty, które znajdują się na kilku listach jednocześnie, dostaną zduplikowane wiadomości?

Twoje kontakty nie otrzymają kilku newsletterów, jeśli znajdują się na kilku listach naraz. System GetResponse sprawdza duplikaty i wysyła tylko jeden newsletter do odbiorców, których adresy email znajdują się na kilku listach naraz.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym jest newsletter i jak skutecznie komunikować się ze swoimi subskrybentami.