Jak mogę zsynchronizować moje grupy odbiorców reklam z GetResponse?

Aby zarządzać tym, kto widzi Twoje reklamy, możesz utworzyć grupę odbiorców reklam na podstawie list kontaktów lub segmentów i wyeksportować ją do swojego konta Google Ads. Możesz ją uwzględnić lub wykluczyć podczas tworzenia reklamy Google. Aby utworzyć grupę odbiorców, należy najpierw zintegrować konta GetResponse i Google Ads.

Tworzenie grupy odbiorców reklam w GetResponse.

  1. Przejdź do Grupy odbiorców reklam w zakładce Płatne reklamy.
  2. Kliknij przycisk Stwórz odbiorców reklamy.


  3. Jeśli masz kilka połączonych kont, wybierz konto Google Ads, dla którego chcesz stworzyć grupę odbiorców reklamy.
  4. Wprowadź Nazwę segmentu odbiorców, która jest widoczna tylko dla Ciebie, aby pomóc ci w ich zidentyfikowaniu, jeśli posiadasz wiele grup odbiorców.
  5. W oknie Kogo chcesz wziąć pod uwagę? wybierz listę lub segment z przynajmniej 1000 kontaktów. Te kontakty zostaną wyeksportowane do Twojego Google Ad Managera w połączonym koncie Google Ads. Jest to jednorazowa akcja i przyszłe kontakty nie będą automatycznie dodane.
  6. Kliknij przycisk Stwórz.