Jak usunąć listę kontaktów?

Jeśli chcesz usunąć wszystkie dane powiązane z Twoją listą, możesz usunąć całą listę ze swojego konta GetResponse.

Jak usunąć listę?

1. Przejdź do menu Kontakty.
2. Rozwiń menu akcji (3 pionowe kropki) obok nazwy wybranej listy.
3. Wybierz Usuń i potwierdź swój wybór. Uwaga: nie można usunąć listy domyślnej.

Pamiętaj o tym, że wraz z usunięciem listy:

  • Usuniemy wszystkie wiadomości powiązane z tą listą, również wersje robocze, testy A/B oraz autorespondery.
  • Usuniemy wszystkie formularze powiązane z tą listą.
  • Usuniemy wszystkie segmenty powiązane z tą listą.
  • Usuniemy wszystkie kontakty z tej listy.
  • Usuniemy wszystkie statystyki powiązane z tą listą.
  • Usuniemy wszystkie lejki konwersji powiązane z tą listą.
  • Zachowamy strony landing page powiązane z tą listą. Strona zmieni status na “Nieopublikowane”, a usunięta lista zostanie zastąpiona listą domyślną.
  • Zachowamy cykle automatyzacji powiązane z tą listą, ale elementy zawierające usuniętą listę będą puste. Konieczne będzie usunięcie cyklu lub jego edytowanie, aby uzupełnić nieaktywne elementy. Cykl zmieni również status na “Robocze”.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat list, które zostały usunięte w Twoim koncie, skontaktuj się z nami.

Jak przywrócić listę?

Lista może zostać przywrócona przez naszych ekspertów. Jeśli chcesz przywrócić usuniętą listę, skontaktuj się z nami.

Po 30 dniach od momentu usunięcia listy, kontakty znajdujące się na usuniętej liście nie będą mogły zostać przywrócone.

Jak usunąć kontakty z listy?

Jeśli chcesz usunąć kontakty z listy jednocześnie zachowując listę, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przejdź do menu Kontakty.
2. Kliknij na listę, z której chcesz usunąć kontakty.
3. Rozwiń menu akcji (3 pionowe kropki).
4. Wybierz Usuń z listy, aby usunąć kontakty z tej konkretnej listy lub Usuń z konta, aby usunąć kontakty ze wszystkich list w Twoim koncie.

Po usunięciu kontaktów stracisz możliwość wysyłania do nich wiadomości. Kontakty nieaktywne (usunięte lub wypisane) można przywrócić w ciągu 60 dni. Przez ten czas wciąż będziemy przechowywać dane dotyczące kontaktów, lecz nie będziemy ich w żaden sposób procesować. Takie działanie jest niezbędne na wypadek potencjalnych reklamacji, a także zgodne z prawami i obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Możesz sprawdzić usunięte kontakty na liście kontaktów nieaktywnych.