Gdzie mogę wyświetlać moje listy i zarządzać nimi?

Możesz zarządzać wszystkimi listami na stronie Listy kontaktów. Aby do niej przejść, wybierz na pulpicie zakładkę Kontakty. W tym miejscu możesz tworzyć, sprawdzać i sortować listy. Możesz też wykonać dodatkowe akcje, np. zmienić domyślną listę, usunąć listy lub edytować ustawienia list (zrobisz to na stronie Ustawienia listy).

Ustawianie domyślnej listy

 1. Na pulpicie wybierz zakładkę Kontakty, aby przejść do Listy kontaktów.
 2. Najedź kursorem na ikonę Akcje po prawej stronie, aby rozwinąć listę dostępnych akcji.
 3. Wybierz opcję Ustaw jako domyślną. Zmiana zostanie zastosowana automatycznie, a obok nazwy listy pojawi się etykieta „DOMYŚLNA”.

Usuwanie listy

 1. Na pulpicie wybierz zakładkę Kontakty, aby przejść do Listy kontaktów.
 2. Najedź wskaźnikiem myszki na menu Akcje po prawej stronie, aby rozwinąć listę dostępnych akcji.
 3. Wybierz opcję Usuń i potwierdź, że chcesz usunąć listę. Uwaga: Nie można usunąć domyślnej listy.

Pamiętaj, że kiedy usuniesz listę, nasz system:

 • usunie wszystkie wiadomości powiązane z listą (również wersje robocze).
 • usunie wszystkie formularze powiązane z listą.
 • pozostawi wszystkie landing pages powiązane z listą. Usuniętą listę zastąpimy twoją domyślną listą.
 • pozostawi wszystkie cykle marketing automation powiązane z listą. Elementy powiązane z usuniętą listą pozostaną puste, a cykl zostanie wyłączony. Będziesz musiał usunąć cykl albo edytować go, aby zastąpić nieaktywne elementy.

Jeśli chcesz przywrócić usuniętą listę, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Zmiana nazwy listy i języka

 1. Na pulpicie wybierz zakładkę Kontakty, aby przejść do Listy kontaktów.
 2. Najedź kursorem na menu Akcje po prawej stronie, aby rozwinąć listę dostępnych akcji.
 3. Wybierz opcję Ustawienia, aby otworzyć Ustawienia listy.
 4. W polu Nazwa listy wprowadź nową nazwę.
 5. W polu Język rozwiń listę dostępnych opcji i wybierz nowy język dla listy i wszystkich powiązanych z nią zasobów.
 6. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

Zmiana adresu pocztowego powiązanego z listą

 1. Na pulpicie wybierz zakładkę Kontakty, aby przejść do strony Listy kontaktów.
 2. Najedź kursorem na menu Akcje po prawej stronie, aby rozwinąć listę dostępnych akcji.
 3. Wybierz opcję Ustawienia, aby otworzyć Ustawienia listy.
 4. W zakładce Ogólne, włącz Wyświetl adres pocztowy w stopce wiadomości.
 5. Wpisz nowy adres w odpowiednie pola.
 6. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

Wyłączanie adresu pocztowego powiązanego z listą

 1. Na pulpicie wybierz zakładkę Kontakty, aby przejść do strony Listy kontaktów.
 2. Najedź kursorem na menu Akcje po prawej stronie, aby rozwinąć listę dostępnych akcji.
 3. Wybierz opcję Ustawienia, aby otworzyć Ustawienia listy.
 4. W zakładce Ogólne, wyłącz opcję Wyświetl adres pocztowy w stopce wiadomości.
 5. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

Wyłączenie adresu pocztowego, który wyświetla się w stopce wiadomości, nie jest możliwe dla kont zarejestrowanych w Ameryce Północnej. Klienci z tych krajów muszą podać poprawny adres pocztowy. Jest to wymóg prawny zgodny z ustawą CAN-SPAM.